Back

Selkäkivun varhainen seulonta ehkäisee sairauspoissaoloja

Selkäkivun varhainen seulonta ehkäisee sairauspoissaoloja

03.10.2011 Tiedote

Selkäkivun tutkimisessa käytettävien testien ja luokituksen luotettavuuden tutkimuksen perusteella pelkästään itsehoito-ohjeistusta saaneet olivat vuoden seurannan perusteella enemmän sairauslomilla. Vähiten sairauspoissaoloja oli OMT-fysioterapiaryhmässä. Tulokset ilmevät THM Markku Paatelman 1.10.2011 tarkastetusta fysioterapian väitöskirjasta.

Äkillisen selkäkivun katsotaan yleisesti olevan hyvänlaatuista, mutta selkäkipuun voi olla syytä puuttua tehokkaammin jo varhain. Kivun uusiutuminen saman vuoden aikana on yleistä, ja pitkittyminen aiheuttaa mittavia kustannuksia yhteiskunnalle ja henkilölle itselleen.

Selkäkivun syy on 90-95 %:lla ns. "epäspesifiä", selän toimintahäiriöistä johtuvaa. Fysioterapeutti on usein selkäpotilaan ensikontakti, joten tutkimismenetelmien tulee olla luotettavia ja turvallisia, jotta fysioterapia voidaan kohdentaa tehokkaasti uusien kipujaksojen ehkäisemiseksi. Koska kivun pitkittymisen riski on tärkeää havaita jo varhain, fysioterapeutin on myös osattava arvioida, milloin on syytä konsultoida selkäongelmiin erikoistunutta fysiatria, ortopedia tai tuki- ja liikuntaelinvaivoihin erikoistunutta OMT-fysioterapeuttia.

Fysioterapian tehokas kohdentaminen perustuu luotettavien testien perusteella tehtyyn selkäkivun ja toimintahäiriön luokitukseen, jolloin hoitotoimenpiteet ovat eri fysioterapeuteilla mahdollisimman tehokkaita ja samankaltaisia.

Paatelma havaitsi, että osa tyypillisesti käytetyistä tutkimismenetelmistä on eri fysioterapeuteilla suhteellisen luotettavia, mutta mm. silmin havaittavat selän asentoa ja alaraajojen pituuseroa arvioivat toimenpiteet ovat luotettavuudeltaan kyseenalaisia. Sen sijaan selkäkipupotilaan luokitus rakenteellisiin ja toiminnallisiin alaryhmiin esimerkiksi välilevyperäiseen oireeseen on riittävän luotettavaa kaikilla fysioterapeuteilla viimeistään tehostetun lisäkoulutuksen jälkeen.

Selkäpotilaan pääsy erikoissairaanhoitoon fysiatrin tai ortopedin konsultaatioon kestää julkisella puolella usein kuukausia. Sen vuoksi on tärkeää, että selkäkivun ja toimintahäiriöiden ammattilaiset, fysioterapeutit ottavat suuremman roolin jo selkäkivun varhaisvaiheessa. Tällöin tavoitteena on seulonnan avulla löytää ne, joilla selkäkivun pitkittyminen on uhkana. Fysioterapeutin tulisi osata arvioida, onko itsehoito-ohjeistus riittävää vai tarvitaanko useamman hoitokerran kestäviä fysioterapiakäyntejä.

Markku Paatelma selvitti väitöstyössään selkäkivun tutkimisessa käytettävien testien ja luokituksen luotettavuutta sekä vertasi, millainen vaikutus OMT- ja McKenzie-fysioterapialla on verrattuna pelkkään itsehoito-ohjeistukseen. Tutkittavana oli ryhmä työikäisiä selkäpotilaita, joilla selkäkivun kesto oli alle 3 kuukautta.


Lisätietoja

Markku Paatelma, 040 501 4822, markku.paatelma@auron.fi .
Tiedottaja Liisa Harjula, Jyväskylän yliopisto 050 310 9972, tiedotus@jyu.fi .

Väitöskirja
Orthopedic manual therapy on low back pain with working adults; clinical tests, subclassification and clinical trial of low back pain; Ortopedinen manuaalinen fysioterapia (OMT) työikäisen väestön selkäkivun fysioterapiassa: selkäkipuun liittyvä testistö, selkäkivun luokitus sekä selkäkipuun liittyvä kliininen satunnaistettu fysioterapiatutkimus).

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Jyväskylä Studies in Sport, Physical Education and Health, numero 173, 98 s., Jyväskylä, 2011, ISBN 978-951-39-4428-5, ISSN 0356-1070.

Vastaväittäjänä ylilääkäri, dosentti Markku Kankaanpää (Tampereen yliopistosairaala) ja kustoksena fysioterapian professori Ari Heinonen (Jyväskylän yliopisto).

Henkilötiedot
Markku Paatelma kirjoitti ylioppilaaksi Maunulan yhteiskoulusta vuonna 1969 ja valmistui terveydenhuollon maisteriksi terveystieteen laitoksesta Jyväskylän yliopistosta 1996. Vuosina 1979-1981 hän erikoistui ortopediseen manuaaliseen terapiaan Oslossa. Vuodesta 1996 hän on ollut tohtorikoulutettavana Jyväskylän yliopiston terveystieteen laitoksella. Markku Paatelma on työskennellyt fysioterapeuttina ja OMT-kouluttajana OMT Keskuksessa (nykyisin Auron OMT Keskus) lähes koko työuransa. Hän on toiminut opettajana myös Espanjassa Zaragozan yliopistossa vuodesta 2005.

Lähde
Jyväskylän yliopisto > Tutkimus > Väitökset ja julkaisut (23.9.2011)

Työsuojelurahaston stipendi 103229.