Back

Stipendi ikääntyvien työntekijöiden jaksamista edistävään tutkimukseen 1.10.2008 mennessä

Stipendi ikääntyvien työntekijöiden jaksamista edistävään tutkimukseen 1.10.2008 mennessä

18.06.2008 Tiedote

Työsuojelurahastolta voi hakea 16 000 euron stipendiä 8 – 12 kuukauden työskentelyyn, joka on tarkoitettu ikääntyvien työntekijöiden työssä jaksamista edistävään tutkimukseen, tutkimuksen soveltamiseen tai tutkimustiedon välittämiseen. Hakemus toimitetaan Työsuojelurahastolle 1.10.2008 mennessä.

Stipendiä haetaan rahaston stipendilomakkeella, johon sisältöä kuvaavan nimen loppuun merkitään "Ikästipendi". Hakuohjeina ovat rahaston tutkijastipendien tai ns. muiden stipendien ohjeet.  Rahasto voi käyttää päätöskriteereinään lisäksi näitä ohjeita laajempia kriteereitä. Hakemus toimitetaan Työsuojelurahastolle 1.10.2008 mennessä.

Rahasto voi myöntää stipendin myös sellaiselle henkilölle, joka on jättänyt muun stipendihakemuksen 1.10. päättyvällä hakukierroksella. Stipendiä ei jaeta, mikäli rahaston kriteereiden mukaisia hakemuksia ei ole esitetty. Päätös ilmoitetaan hakijoille 17.10.2008 mennessä.

Työsuojelurahaston stipendi jaetaan marraskuussa 2008 seminaarissa, jossa sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra puolestaan luovuttavat ensimmäisen Suomen työelämäpalkinnon ikääntyvien työhyvinvoinnin parantamisesta. Työelämäpalkinnon suojelijana toimii tasavallan presidentti.

Suomen työelämäpalkinnon tiedote 18.6.2009