Back

Stipendihakemuksia saapui 55 kappaletta

Stipendihakemuksia saapui 55 kappaletta

08.10.2014 Tiedote

Työsuojelurahaston 2.10.2014 päättyneelle hakukierrokselle saapui yhteensä 55 stipendihakemusta, saman verran kuin vastaavana aikana viime vuonna: tutkijastipendejä 17, opinnäytetyön loppuunsaattamisstipendejä 9, matkastipendejä 7 ja muita stipendejä 22.

Stipendejä voi hakea kolme kertaa vuodessa: 2.1., 2.5. ja 2.10. 

Työsuojelurahasto ilmoittaa hakijoille stipendipäätökset viimeistään 18. marraskuuta 2014 mennessä.

Työsuojelurahaston stipendirahoituksen tavoitteena on edistää uuden työelämää koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista.

Lisätietoja stipendihausta

Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma - työelämän kehittämisen erikoislehteä.