Back

SYTTY

SYTTY

31.12.2003 TSR-selvitys

Julkaisutiedot

10002 - Työsuojelurahaston selvitys

Nimike

Vaikuttavuus työelämän kannalta SYTTY ympäristöterveyden tutkimusohjelma 1998 - 2001

Julkaisija

Kansanterveyslaitos

Tekijä(t)

Soile Juuti, Kansanterveyslaitos, Sakari Tola, Varma-Sampo, Riitta-Liisa Lappeteläinen, Työsuojelurahasto

ISBN / ISSN

Tiivistelmä

Vuosina 1998 -2001 oli käynnissä pääosin Suomen Akatemian rahoittama ympäristöterveyden tutkimusohjelma, johon kuului myös Työsuojelurahaston tukemia hankkeita. Koko ohjelma arvioitiin niin tieteellisestä näkökulmasta kuin sen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kannalta. Lisäksi Työsuojelurahasto toteutti ohjelman arvioinnin omista lähtökohdistaan lähtien; etsittiin vastausta kysymykseen, miten työympäristö yleensä oli edustettuna tässä tutkimusohjelmassa. Samoin pyrittiin selvittämään, millaisena Työsuojelurahaston tukema tutkimus esiintyi ohjelmassa ja miten TSR:n rooli tuki ohjelmakokonaisuutta.

 Sytty-arviointiraportti Työsuojelurahaston kannalta.pdf (602.2 kt )

Tämä työ kokosi yhteen kokemukset osallistumisesta Akatemian tutkimusohjelmaan. SYTTY -ohjelma oli ensimmäinen kerta, jolloin rahasto osallistui Akatemian kanssa yhdessä tutkimusohjelman rahoitukseen.

Työsuojelurahasto myönsi tiedotusmäärärahan Kansanterveyslaitokselle SYTTY ympäristöterveyden tutkimusohjelman Tutkimustulosten yhteiskunnallinen hyödyntämiseksi, josta on yhteenveto Tätä on tutkittu -tietokannassa.

Tutkimusohjelman tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiraportit ovat SYTTY-ohjelman sivuillahttp://www.ktl.fi/sytty

Avainsanat 
SYTTY, ympäristöterveys, vaikuttavuus, arviointi

Lisätietoja 
Työsuojelurahasto,  puh. 09 6803 3311

Tiivistelmän laatija

Päiväys

31.12.2003