Back

Tarve, luottamus ja hyöty edistävät paikallista sopimista

Tarve, luottamus ja hyöty edistävät paikallista sopimista

27.02.2008 Tiedote

Paikallisista sopimuksista on tullut hyödyllinen keino määrittää ja sopeuttaa työehtoja osapuolille soveliaiksi.  Kysymys on paikallisiin tarpeisiin, hyötyyn ja luottamukseen perustuvasta työnantajavetoisesta toiminnasta ja turvatusta joustavuudesta.

Sopimiskohteiden painopiste on 1990-luvusta lähtien siirtynyt työvoiman vähentämisen ja säästötarpeiden asiaryhmistä joustaviin työaikajärjestelyihin ja myös kannustavien palkkausjärjestelmien suuntaan. Sopimusten kohdeasiat ovat laajentuneet ja monipuolistuneet.
 
Osapuolten kokemukset paikallisista sopimuksista ovat valtaosin myönteisiä ja sopimisen arvioidaan edelleen yleistyvän, vaikka sopijoiden asema ei aina ole riittävän tasavertainen. Tulokset perustuvat Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tehtyyn laajaan tutkimukseen.

Turun yliopiston työoikeuden tutkijaryhmä on professori Martti Kairisen johdolla selvittänyt vuosien 2005–2007 aikana paikallisen sopimisen oikeudellisia perusteita sekä kerännyt kyselyillä ja haastatteluilla laajasti tietoja sopimisen nykytilasta, muutoksista ja suhtautumisesta sen kehittämiseen. Edellinen vastaava tutkimus tehtiin vuonna 1998.

Lähtökohtana oli laaja ja käytännönläheisesti ymmärretty paikallisen sopimisen määrittely. Tulokset perustuvat kaikkiaan yli 1500 yksityisen sektorin eri kyselyiden vastauksiin ja useisiin haastattelutietoihin. Kunta- ja valtiosektoreilta saatiin yhteensä 432 vastausta. Aineistot ovat edustavia pieniä toimipaikkoja lukuun ottamatta. Tutkimus tehtiin työmarkkinajärjestöjen aloitteesta Työsuojelurahaston, ministeriöiden ja järjestöjen tuella.

Tutkimustuloksista tiivistelmässä, joka on pdf-tiedostona.

Lisätietoja:

professori Martti Kairinen, 0500 531 604

Tiedotustilaisuuden 27.2.2008 esitysten kalvot:
Martti Kairinen: Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta yksityisellä sektorilla ( pdf-tiedosto)
Heikki Uhmavaara: Keskeiset tulokset paikallisesta sopimisesta kunta- ja valtiosektorilla sekä sektorien vertailuja ( pdf-tiedosto)
Paikallisen sopimisen uusia juridisia pulmia ja ongelmia ja Elisa Ihalainen, Mira Kivelä: Sovittaisiinko paikallisesti? Paikallinen sopiminen eräillä toimipaikoilla haastattelujen ja henkilökyselyjen valossa. ( pdf-tiedosto)

Ohjausryhmän tiedote 27.2.2008:
Turun yliopiston paikallisen sopimisen tutkimushankkeen ohjausryhmän (työmarkkinajärjestöt) tiedote

Julkaisut:
Yksityisen sektorin tulokset on julkaistu teoksessa Kairinen, Uhmavaara, Murto; Paikallinen sopiminen yksityisellä sektorilla, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja A 121, Turku 2008 sekä raportissa Ihalainen, Kivelä, Uhmavaara, Kairinen; Sovittaisiinko paikallisesti, Työministeriön työpoliittinen tutkimus 335/ 2007.  Julkisten sektorien tulokset julkaistaan erikseen.

Tiedotelähde: 
Turun yliopiston sivut www.utu.fi

Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 105055.