Back

Tasa-arvotyö työpaikkojen toimintatavaksi - Sukupuolinäkökulma tulisi valtavirtaistaa

Tasa-arvotyö työpaikkojen toimintatavaksi - Sukupuolinäkökulma tulisi valtavirtaistaa

05.10.2007 Tiedote

Sukupuoli pitää ottaa huomioon kaikessa kehittämistyössä ja toiminnassa, jos halutaan, että henkilöstö voi hyvin ja että henkilöstön kehittäminen hyödyttää työpaikkaa. Sukupuolinäkökulma tulisi saada työpaikkojen toimintatavaksi, toteaa tutkija Katja Uosukainen Tampereen yliopistosta.

– Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen edellyttää paitsi työpaikalla esiintyvien ongelmien tunnistamista myös yhteistä oppimista. Tasa-arvotyö työpaikalla ei voi olla yhden ihmisen varassa, vaan onnistumiseen tarvitaan eri henkilöstöryhmien mukana olemista.

Miten naisten ja miesten tasa-arvokokemukset eroavat toisistaan ja miten työpaikoilla voidaan edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa? Näihin kysymyksiin vastataan julkaisussa Naisten ja miesten tasa-arvo työpaikkojen kehittämistyössä – kokemuksia sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta.

Naiset kokevat tasa-arvon toteutuvan huonommin kuin miehet. Naiset arvioivat uralla etenemisen olevan miehiä vaikeampaa ja naiset myös kokevat syrjintää ja häirintää miehiä useammin. Miesten useimmiten kokema tasa-arvo-ongelma on työn ja perheen yhteensovittaminen.

Tasa-arvokokemukset vaihtelevat työnantajasektoreittain. Yksityisen sektorin naisista puolet on sitä mieltä, että tasa-arvo ei toteudu, kun julkisella sektorilla näin ajattelee 15 prosenttia naisista. Miehistä tätä mieltä on yksityisellä sektorilla 13 prosenttia ja julkisella sektorilla 8 prosenttia.

Syitä eroille on haettu erilaisista työkulttuureista ja toimintatavoista. Julkisella sektorilla työt, etenemismahdollisuudet ja tavat toimia ovat säännellympiä kuin yksityisellä sektorilla. Yksityisellä sektorilla kilpailu on usein kovempaa, mikä heijastuu toimintatapoihin.

Julkaisussa kuvataan tutkimusavusteista tasa-arvon kehittämistä. Käytännön esimerkkien avulla osoitetaan, miten työpaikoilla edistettiin naisten ja miesten tasa-arvoa sekä millaisia vaatimuksia hyvälle tasa-arvosuunnittelulle tulisi asettaa. Tulokset perustuvat kahdeksan pirkanmaalaisen työpaikan kehittämisprosessiin ja yhteiseen oppimiseen. Työpaikoista neljä on tasa-arvotyössä kokenutta ja neljä aloittelevaa.

Julkaisun ovat kirjoittaneet Tampereen yliopiston tutkijat Liisa Huhta, Jouni Kempe, Minna Leinonen ja Katja Uosukainen. Julkaisu perustuu Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksessa kaksi vuotta kestäneeseen tutkimus- ja kehityshankkeeseen Tasa-arvo työpaikkojen valtavirraksi.

Hanketta rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriön Veto-ohjelma, työministeriön Tykes-ohjelma sekä Työsuojelurahasto. Julkaisun kustansi työministeriön Tykes-ohjelma, ja se julkistettiin 5.10.2007 Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa.

Lisätiedot:
Tutkija Katja Uosukainen (03) 3551 7874, katja.uosukainen@uta.fi
Tutkija Minna Leinonen (03) 3551 7262, minna.leinonen@uta.fi  

Julkaisu:
Huhta Liisa, Kempe Jouni, Leinonen Minna, Uosukainen Katja. (2007). Naisten ja miesten tasa-arvo työpaikkojen kehittämistyössä – kokemuksia sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta. Tykes-ohjelman Raportteja-sarjan julkaisu nro 54. 140 s. Työelämän kehittämisohjelma Tykes, Helsinki. ISBN 978-952-490-068-3.
Julkaisu on saatavissa työministeriön Tykes-ohjelman sivuilla pdf-muodossa osoitteessa http://www.tykes.fi

Laaja tiedote:
Tutkimus- ja kehityshankkeesta Oppimisverkosto työpaikkojen tasa-arvotyön metodina on tiedote Työsuojelurahaston Tätä on tutkittu -tietokannassa http://www.tsr.fi/tutkittu. Hae numerolla 105353.

Multimedia- ja radio-ohjelmat

Aiheesta on kuunneltavissa ja vapaasti hyödynnettävissä multimediaohjelma Jokapäiväinen tasa-arvo ja radio-ohjelma Tasa-arvo työpaikkojen valtavirtaistamiseksi Työsuojelurahaston TSR-kanavalla http://www.tsr.fi/TSR-kanava.