Back

Tiedon ja tunteen tahtotila

Tiedon ja tunteen tahtotila

08.09.2005 TSR-video

Yrityksiä ostetaan ja myydään, niitä fuusioidaan tai jaetaan, toimintoja ulkoistetaan.
Yrityksen sisällä yhdistellään ja järjestellään. Tämä merkitsee aina muutoksia, jotka
koskevat niin johtoa kuin henkilökuntaakin.

On arvioitu, että yli puolessa yrityskaupoista kaupalle asetettuja tavoitteita ei saavuteta.
Yhdistymiseen liittyvät vaiheet pitäisikin hallita nykyistä paremmin, koska yrityskaupat
lisääntyvät ja lisäksi kansainvälistyvät, sanovat liikkeenjohdon konsultit Kaija Katariina
Erkkilä (Doveca Consulting Oy) ja Anneli Valpola (Olorin Oy).

Heidän kokoamansa M&A 1.0 - Yritysten yhdistämisen työkirja on työkalu tähän
tarkoitukseen. Työkirja on tausta myös Tiedon ja tunteen tahtotila
-multimediaesitykselle, jossa asiantuntijamme listaavat viisi onnistuneen muutoksen
vaihetta ja keskustelevat niihin liittyvistä haasteista.

 
Kesto: 14.00

Anneli Valpolan ja Kaija Katariina Erkkilän laajemman haastattelun voi kuunnella Tiedon
ja tunteen tahtotila -radio-ohjelmassa.
 Kuuntele-linkki  avaa ohjelman Verkkomedia Pajan sivustolta.
Kesto: 30.00

Lisätietoja:
Työkirjan esite 
Tätä on tutkittu -tietokannassa yhteenveto
Kaija Katariin Erkkilä, Doveca Consulting Oy, Kaija.Katariina.Erkkila@dovecacon.fi
Anneli Valpola, Olorin Oy, anneli.valpola@olorin.fi

Kirja:
Kaija Katariina Erkkilä. Anneli Valpola. M & A 1.0 Yritysten yhdistämisen työkirja. Integration Workbook. Teknologiateollisuuden julkaisuja 6/2005. Teknologiainfo Teknova Oy, Tampere 2005.  ISBN 951-817-888-7. Myynti puh. (09) 19231/julkaisumyynti.

Teknologiainfo Teknova Oy: M & A Integration -yhdistämisvaiheen toimintamallit ja työkalut.
Työsuojelurahaston koulutus- ja tiedotushanke nro 104157.

Tekniset ohjeet
Multimediaesityksen vastaanotto edellyttää äänikortilla ja kaiuttimilla tai kuulokkeilla varustetun tietokoneen. Mikäli esitys ei toimi, koneestasi saattaa puuttua Java-tekniikkaa tukeva ohjelma. Voit ladata maksuttoman ohjelman  tästä (ikkunaan avautuvat myös suomenkieliset latausohjeet).