Back

TkL Johanna Maaniemi väittelee 8.3.2013: Oikeudenmukaisuuden haasteet työsuorituksen arviointiprosessissa

TkL Johanna Maaniemi väittelee 8.3.2013: Oikeudenmukaisuuden haasteet työsuorituksen arviointiprosessissa

13.02.2013 Tiedote

Epäoikeudenmukaisuuden kokemukset työsuorituksen arviointiprosessissa liittyvät joko työsuorituksen mittaamiseen, arviointien ja palkan väliseen kytkentään tai työsuorituksen arviointihaastatteluun. Kokemuksien lähteitä ei voitu määritellä yksiselitteisesti järjestelmästä tai yksilöistä johtuviksi.

Esimiehet painottivat mittaamiseen liittyviä kun taas työntekijät arviointihaastattelun vuorovaikutukseen liittyviä haasteita. Tulokset korostavat järjestelmän ja organisaatiokontekstin yhteensopivuuden tärkeyttä oikeudenmukaisuuden kokemuksia muovaavina tekijöinä.

Tulokset ilmenevät tekniikan lisensiaatti Johanna Maaniemen väitöstyöstä, joka tarkistetaan 8.3.2013. Maaniemi tutki työntekijöiden ja esimiesten epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia palkkausjärjestelmään liittyvissä työsuorituksen arviointiprosessissa.

Väitöskirjan aineisto koostui 48 työntekijä- ja 24 esimieshaastattelusta, jotka toteutettiin kolmessa julkishallinnon asiantuntijaorganisaatiossa.

Lisätietoja 
111321 Väitöstiedote: Oikeudenmukaisuuden haasteet työsuorituksen arviointiprosessissa.pdf (57.9 kt )

Väitöstilaisuus
Tekniikan lisensiaatti Johanna Maaniemi väittelee perjantaina 8.3.2013 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa TU1, Otaniementie 17, Espoo.

Väitöskirja
Reflections of Systemic Justice? Employees' and Supervisors' Experiences of Injustice in the Performance Appraisal and Merit Pay Context - Oikeudenmukaisuuden haasteet työsuorituksen arviointiprosessissa

Vastaväittäjä
Dr. Martin Edwards, King's College London, Iso-Britannia

Väitöstilaisuuden valvoja
professori Jukka Lipponen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos

Väittelijän yhteystiedot
Johanna Maaniemi, 040 576 2484, Alexander Pay Management, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki, johanna.maaniemi@paymanagement.fi tai johanna.maaniemi@aalto.fi


Lähde
Aalto-yliopiston väitöstiedote 4.2.2013


Työsuojelurahaston opinnäytetyön loppuunsaattamisstipendi 111321