Back

TSR:n ja TTK:n Telma-lehti: Erilaisuus on työpaikan voima

TSR:n ja TTK:n Telma-lehti: Erilaisuus on työpaikan voima

05.03.2010 Tiedote

Suomalainen työelämä seuraa muun Euroopan trendejä: työpaikoilla on taustaltaan yhä erilaisempaa väkeä. Oikein käsiteltynä erilaisuus on rikkaus.

Työntekijät poikkeavat entistä enemmän toisistaan sukupuolensa, ikänsä, koulutuksensa tai uskontonsa puolesta. Moninaisuus on sekä haaste että mahdollisuus. Haaste se on erityisesti ristiriitatilanteissa, kun erilaiset näkemykset, tarpeet tai edut pitäisi sovittaa yhteen.

- Ristiriidat voivat olla jopa hyödyllisiä, koska ne parhaimmillaan vievät kehitystä eteenpäin, muistuttaa kouluttaja Annaliisa Colliander uusimassa Telma-lehdessä, joka ilmestyy 8.3.2010.

Ristiriitojen käsittely rakentavalla tavalla edellyttää moninaisuusosaamista. Se tarkoittaa erilaisuuden arvostamista, tasa-arvoista kohtelua ja yhdenvertaisia vaikutusmahdollisuuksia.

- Työelämän moninaistuminen haastaa meidät kasvamaan ihmisinä. Meidän on ymmärrettävä ja arvostettava erilaisuutta. Se lähtee siitä, että tajuaa oman yksilöllisen erilaisuutensa ja arvostaa sitä. Sen jälkeen pystyy tunnistamaan muiden ihmisten erityisyyden. 

Moninaisuudessa ja työpaikkojen konfliktien ratkomisessa kyse ei ole rakettitieteestä, vaan yksinkertaisista käytöstavoista.

- Moninaisuusosaaminen työpaikoilla näkyy ystävällisenä käytöksenä, tiivistää Colliander.

Telmassa käydään havainnoimassa moninaisuuden hallintaa käytännössä muun muassa MTV:n studioilla sekä Itellan valtavassa logistiikkakeskuksessa, jonka kansainvälisessä työyhteisössä kohtaavat monet erilaiset kulttuurit. 
    
Moninaisuus-teemassaan Telma 1/2010 pureutuu myös eri-ikäisten rinnakkain työskentelyyn autokorjaamolla sekä tutustuu suomalaistyöläisiin ulkomailla ja esimerkiksi intialaistaustaisiin työntekijöihin Suomessa. Lisäksi Telma huitelee satamanosturin korkeuksissa ja pohtii, voiko ihan kaikille kahvitaukovitseille hekotella. Virallistakin virallisemmassa kolumnissa alivaltiosihteeri Jyrki Liikka kauhistelee toimistotyöläistä uhkaavia vaaroja, toinen kolumnisti Jukka-Pekka Puro pohtii viestinnän kiemuroita työelämässä.

    
    
Telma on Työturvallisuuskeskuksen ja Työsuojelurahaston julkaisema työelämän kehittämisen erikoislehti. Lehden kohderyhmää ovat muun muassa työsuojelu- ja luottamushenkilöstö, työterveyden ammattilaiset, esimiehet, työelämätutkijat sekä viestinnän ammattilaiset. Telman levikki on 110 000 kappaletta, ja sen käytännön toteutuksesta vastaa Alma Media Lehdentekijät.

Lisätiedot
Työsuojelurahasto: viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, 040 548 8852
Työturvallisuuskeskus: viestinnän asiantuntija Eija Åback, 040 537 1822
www.telma-lehti.fi
www.ttk.fi
www.tsr.fi

Kansikuva
Jpg-tiedostona
Pdf-tiedostona

På svenska
Olikhet är trumf (5.3.2010)

In Eglish
Versatility is richness (5.3.2010) 

Työsuojelurahaston (TSR) tavoitteena on rahoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta.
Työturvallisuuskeskuksen (TTK) tavoitteena on parantaa työturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta sekä esimiestyön ja yhteistoiminnan edellytyksiä. Työturvallisuuskeskus tarjoaa koulutus- ja kehittämispalveluja, tiedotusta ja aineistoja työyhteisöille sekä ylläpitää työsuojeluhenkilörekisteriä.
Työsuojelurahastoa ja Työturvallisuuskeskusta hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt.