Back

TSR:n ja TTK:n Telma-lehti: Pk-yritykset ihmeissään työterveysmarkkinoilla

TSR:n ja TTK:n Telma-lehti: Pk-yritykset ihmeissään työterveysmarkkinoilla

10.12.2009 Tiedote

Pienille yrityksille, joissa ei ole työsuojeluvaltuutettua, työterveyshuolto on usein ainoa työhyvinvoinnin asiantuntija. Siksi oikeanlaisten työterveyspalvelujen ostamiseen kannattaa satsata. Suomen 310 000 yrityksestä alle viiden henkilön yrityksiä on peräti 272 000. Pienissä yrityksissä toimivan työterveyshuollon merkitys korostuu: jos yrityksessä on alle kymmenen työntekijää, työsuojeluvaltuutettua ei tarvitse valita. 

- Pk-yritys tarvitsee työterveyshuoltoa myös työturvallisuuden näkökulmasta. Työterveyshuolto voi olla yrityksen ainoa työturvallisuusosaaja, sanoo Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija  Pirkko Mäkinen uusimmassa Telma-lehdessä.  

Lakisääteinen työterveyshuolto pitää sisällään vain ennalta ehkäisevän terveydenhoidon, ja se on pakollinen kaikille työnantajille. Sairaanhoidon järjestäminen taas on vapaaehtoista. Näiden asioiden sekoittaminen heijastuu välillä myös työterveyspalvelujen hankkimiseen. Moni pieni yritys on pitkälti sen varassa, mitä työterveyshuoltopalvelujen tuottajat heille tarjoavat.  

Suomen Työterveyshoitajaliiton puheenjohtaja  Leila Rautjärvi vertaa tilannetta esimerkiksi tietokoneen ostamiseen. - Molemmissa tapauksissa ostaja on riippuvainen myyjän ammattitaidosta ja kyvystä ymmärtää ja kuunnella ostajan tarpeita, koska itse asia ei välttämättä ole maallikolle selvä.  
      
Paitsi työterveysasioihin, Telma tutustuu tuoreimmassa numerossaan elintarviketeollisuuden työturvallisuuteen, kynttiläpajaan Porvoossa ja puukkotehtaan hiljaiseen tietoon Rovaniemellä. Entinen olympiatason taitoluistelija  Petri Kokko kertoo, kuinka hänestä tuli hakukonejätti Googlen Suomen maajohtaja, ja kolumnisti, radiotoimittaja  Olga Ketonen ihmettelee, haluaako hän olla työelämän puuma vai susi.

Telma on Työturvallisuuskeskuksen ja Työsuojelurahaston julkaisema työelämän kehittämisen erikoislehti. Lehden kohderyhmää ovat muun muassa työsuojelu- ja luottamushenkilöstö, työterveyden ammattilaiset, esimiehet, työelämätutkijat sekä viestinnän ammattilaiset. Telman levikki on 110 000 kappaletta, ja sen käytännön toteutuksesta vastaa Alma Media Lehdentekijät.

Lisätiedot: 
Työsuojelurahasto: viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, 040 548 8852 
Työturvallisuuskeskus: viestinnän asiantuntija Eija Åback, 040 537 1822 
www.telma-lehti.fi 
www.ttk.fi 
www.tsr.fi 

Kansikuva: 
Kansi 120 x 150 jpg:nä  
Kansi low pdf:nä  
Kansi jpg:nä


Työsuojelurahaston (TSR) tavoitteena on rahoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. 

Työturvallisuuskeskuksen (TTK) tavoitteena on parantaa työturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta sekä esimiestyön ja yhteistoiminnan edellytyksiä. Työturvallisuuskeskus tarjoaa koulutus- ja kehittämispalveluja, tiedotusta ja aineistoja työyhteisöille sekä ylläpitää työsuojeluhenkilörekisteriä.

Työsuojelurahastoa ja Työturvallisuuskeskusta hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt.

www.telma-lehti.fi