Back

TSR-TTK: Telma-tiedote - Arvostuksen puute työssä uuvuttaa

TSR-TTK: Telma-tiedote - Arvostuksen puute työssä uuvuttaa

04.12.2008 Tiedote

Lääkkeet työuupumukseen ovat käytännössä ilmaisia, muistuttaa työelämän kehittämisen erikoislehti Telma uusimmassa numerossaan, joka ilmestyy 5.12. Työn oikea mitoitus, ihmisten työn arvostaminen sekä säännöllinen palaute ovat helppoja keinoja ehkäistä ongelmia.

Yli sataprosenttinen läsnäolo on varma keino uuvuttaa itsensä työssä. Teknologian ja elämäntahdin muutosten myötä reaktio- ja miettimisaika on jäänyt monissa asioissa olemattomaksi. 2,5 prosentilla suomalaisista onkin vakavan työuupumuksen oireita. Kun mukaan otetaan lievemmät oireet, puhutaan jo neljänneksestä työssäkäyvistä. Luku on iso.
 
– Kun ihminen yrittää tehdä työnsä paremmin kuin mitä siihen annettu aika mahdollistaa, ei palautumiselle jää aikaa, Työterveyslaitoksen erikoistutkija Kirsi Ahola havainnollistaa tuoreessa Telmassa.

Ongelmien taustalla on myös töiden organisoinnin muutos. Ennen työnjohto käski, työntekijät tekivät. Nykyisin esimies sanoo, mitä pitää saada tehdyksi, työntekijöiden on vastattava työn suunnittelusta ja tekemisestä. Kun saa mahdollisuuden vaikuttaa, mukana tulee myös vastuu. 

– Mitä vapaampi työ sinulla on, sitä harvemmin olet kokonaan vapaa. On hyvä, että työhönsä voi vaikuttaa, mutta sen kanssa ei saa jäädä yksin.
Ahola kuitenkin muistuttaa, että yli kaksi kolmasosaa työssäkäyvistä kokee itsensä energisiksi ja innostuneiksi työssään.

Työntekijä itse on oman työnsä paras asiantuntija ja tehostaja, sanoo stressiä pitkään tutkinut tutkimusprofessori emerita Raija Kalimo. Hänen mukaansa Suomessa on olemassa tietoa sekä taitoa tarttua työssäjaksamisen ongelmiin. Vain todellista tahtoa tarvitaan lisää.
   
Stressi ei ole Telma 4/08:n ainoa aihe. Lehti vierailee pohjoisessa sekä Joulupukin pajassa että Päivikki Palosaaren luona Levillä. Telma tunnelmoi myös kaamoksessa sekä tutustuu näkövammaisten työhaluihin ja sosiaalityöntekijöiden jaksamiseen vaativassa työssä. Lehden kolumnisti, median monitaitaja Katja Ståhl ihastelee viinureiden raudanlujaa ammattitaitoa.

Telmalle hyviä arvioita ProComilta

Telma sai ProComin?Lehtikatsaus 2008 -arvioinnissa kouluarvosanan 9. Lehteä kiitettiin sen selkeydestä, rohkeasta kuvankäytöstä ja juttutyyppien runsaudesta. Jutut saivat tunnustusta hyvänä asiajournalismina, ja editoinnin tasoa tuomaristo kehui erinomaiseksi. 

”Telma on oikean aikakauslehden oloinen lehti. Konsepti on rakennettu esimerkillisesti, ja sivumäärä mahdollistaa monipuolisen sisällön ja kuvituksen.”, tuomaristo sanoi kirjallisessa arviossaan. Lehden funktioon tuomaristo jäi kaipaamaan terävöitystä. Lehti myös kaipasi hieman lisää ”sielukkuutta.”

Tuomariston puheenjohtajan, Fondamenta Median toimitusjohtajan Kirsi Poikolaisen mukaan ”Telma on komea lehti, jossa ammutaan isolla tykillä ja osutaan.”

Lehtipäivä ja siihen liittyvä Lehtikatsaus on ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n vuosittain järjestämä tapahtuma. Riippumaton tuomaristo analysoi lehdet ja antaa niistä yksityiskohtaiset raportit. Lehdet arvioitiin kouluarvosanalla 4–1 0, vain viisi lehteä 61:sta sai kiitettävän arvosanan.

Myös lukijat arvostavat Telmaa

Telma on asiantunteva, uskottava ja monipuolinen työelämälehti, sanoivat Telman lukijatutkimuksen vastaajat. Vahvat plussat lukijat antoivat lehden kuvien ja ulkoasun laadulle. Lukijat säilyttävät lehden pitkään, sillä he kokevat, että lehti palvelee heitä hyvin tarjoamalla esimerkkejä ja tietolähteitä työelämän kehittämiseen liittyvissä asioissa. 
     
Lukijoiden mielestä Telma palvelee heitä paremmin työssään kuin Työsuojelurahaston ja Työturvallisuuskeskuksen aiemmat omat, erilliset lehdet.
Lukijatutkimukseen vastasi syyskuussa 1 128 satunnaisotannalla valittua lukijaa. Tutkimuksen teki markkinointi- ja mielipidetutkimuksiin erikoistunut Tietoykkönen Oy. 
    
Telma on Työturvallisuuskeskuksen ja Työsuojelurahaston julkaisema työelämän kehittämisen erikoislehti. Lehden kohderyhmää ovat muun muassa työsuojelu- ja luottamushenkilöstö, työterveyden ammattilaiset, esimiehet, työelämätutkijat sekä viestinnän ammattilaiset. Telman levikki on 110 000 kappaletta, ja sen käytännön toteutuksesta vastaa Alma Media Lehdentekijät.

Tiedotteet ruotsiksi ja englanniksi:
Bristen på uppskattning är påfrestande > www.telma-lehti.fi 5.12.2008
Lack of appreciation leads to work exhaustion > www.telma-lehti.fi 5.12.2008

Lisätiedot:
Työsuojelurahasto: viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, 040 548 8852
Työturvallisuuskeskus: viestinnän asiantuntija Eija Åback, 040 537 1822
www.telma-lehti.fi
www.ttk.fi
www.tsr.fi
www.procom.fi

- - -

Työsuojelurahaston (TSR) tavoitteena on rahoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta.

Työturvallisuuskeskuksen (TTK) tavoitteena on parantaa työturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta sekä esimiestyön ja yhteistoiminnan edellytyksiä. Työturvallisuuskeskus tarjoaa koulutusta, tiedotusta ja kehittämispalveluja työyhteisöille.

Työsuojelurahastoa ja Työturvallisuuskeskusta hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt.