Back

Työ paremmaksi -vuosijulkaisu 2007 tarjoaa tietopaketin työelämän tutkimukseta ja kehittämisestä

Työ paremmaksi -vuosijulkaisu 2007 tarjoaa tietopaketin työelämän tutkimukseta ja kehittämisestä

29.05.2008 Tiedote

Miten työtä voi kehittää entistä turvallisemmaksi, terveellisemmäksi, toimivammaksi ja tuottavammaksi? Muun muassa näihin kysymyksiin pureutuu havainnollisesti Työsuojelurahaston vuosijulkaisu.

Julkaisu käsittelee muun muassa maahanmuuttajien asemaa, vaaratilanteiden raportointia ja riitatilanteiden sovittelua työssä. Työsuojelurahaston rahoittamien hankkeiden monipuolisuutta käsitellään 38 rahoitetun hankkeen avulla.

Vuonna 2007 rahasto käsitteli 392 hakemusta. Vuoden lopussa käynnissä oli 459 hanketta.

Maahanmuuttajien asemaa työelämässä on parannettava

Maahanmuuttajat ovat suomalaisia huonommassa niin työn saannissa kuin työssä etenemisessä. Sekä yhteiskunnan että työpaikkojen tulisi toimia nykyistä aktiivisemmin, jotta maahanmuuttajat saisivat samat mahdollisuudet kuin kantasuomalaiset.

Esimiehillä tulisi olla riittävästi tietoa ja heitä olisi tuettava, jotta he osaisivat työskennellä eri kulttuureista tulevien työntekijöiden kanssa.

Sopeutuminen suomalaisiin oloihin on Bentlib Khalidin mielestä kova haaste maahanmuuttajille ja heidän perheilleen. Maahanmuuttajien tulisi olla valmiita kompromisseihin.

”Aina pitää luopua jostakin saadakseen jotain uutta tilalle. Lisäksi tarvitaan aktiivisuutta ja avointa vuorovaikutusta oman elinympäristön kanssa”, kertoo kokemuksistaan Khalid.

Marokosta Suomeen muuttanut insinööri Bentlib Khalid jätti metallityöt kyllästyttyään epäoikeudenmukaiseen kohteluun ja kyräilevään työilmapiiriin. Hän kouluttautui bussinkuljettajaksi ja työskentelee vuoden ajorupeaman jälkeen työnjohtajaharjoittelijana Helsingin bussiliikenteessä.

Työterveyslaitos on julkaissut tutkimustuloksiin pohjautuvan kirjan Monikulttuurisuus työn arjessa.

Vaarailmoitukset opiksi eikä arkistoon

VTT:n tutkijat ovat kehittäneet prosessimallin yritysten vaaratilanteiden raportointiin. Mallia täydentävät itsearviointimenetelmä ja opas.

”Pelkkä vaarailmoitusten kerääminen ei vähennä onnettomuuksia, vaan ilmoitukset on analysoitava ja toimintaa kehitettävä analyysin avulla”, painottaa VTT:n tutkija Marinka Lanne.

Lanteen mukaan yritysten haasteena on henkilöstön motivointi. Vaarailmoituksia tehdään, jos ilmoittaminen on helppoa, ilmoituksiin reagoidaan ja ilmoittamisesta jopa palkitaan.

Työpaikkakiusaamiseen apua rikossovittelusta

Soveltuvatko rikossovittelun menetelmät työyhteisön hallintaan? Tätä tutkitaan kahdeksassa työyhteisössä. Toteuttajana on Suomen sovittelufoorumi ry. Valiossa on kertynyt jo hyviä kokemuksia sovittelusta.

”Itselläni on takana 20 vuotta rikossovittelua, ja kun Valiolla etsittiin erilaisia välineitä  työpaikan riitatilanteisiin ja työpaikkakiusaamisen ratkaisuun, menetelmä tuntui siihenkin sopivalta”, Valion koulutuspäällikkö Timo Pehrman summaa idean taustoja.

Hakemuksesta valmiiksi hankkeeksi

Prosessi määrärahahakemuksesta valmiiksi hankkeeksi vaatii paljon työtä tutkijoilta,  Työsuojelurahastolta ja suurelta joukolta tieteellisiä asiantuntijoita.

Vuonna 2007 käynnistyi 228 hanketta ja valmistui 207.

”Haluamme kannustaa työpaikkoja ja työelämän tutkijoita luomaan uusia innovatiivisia hankeidoita”, painottaa toimitusjohtaja Peter Rehnström.

Työsuojelurahaston tieteellisen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja, professori Juhani Juntunen, pitää puolestaan työtä hakemusten arvioinnissa näköalapaikkana suomalaisen työelämän tutkimukseen.

Julkaisu:
Työsuojelurahasto: Työ paremmaksi Työsuojelurahaston tuella –v uosijulkaisu 2007, s. 76, ISSN 1797-6219 (Verkkojulkaisu), ISSN 1797-6200 (Painettu)

Julkaisu on ilmestynyt sekä painettuna että verkossa näköisjulkaisuna.

Lisätietoja:
viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, marja-leena.jylha@tsr.fi, (09) 6803 3314, 040 548 8852