Back

Työelämän tutkija Anu Järvensivu sai tunnustusta

Työelämän tutkija Anu Järvensivu sai tunnustusta

11.02.2011 Tiedote

Työelämätutkimus sai tunnustusta. Tampere University Pressin (TUP) vuoden 2010 kirjaksi on valittu Anu Järvensivun kirja Tapaus työelämä, ja voiko sitä muuttaa?

Perusteluina raati esittää muun muassa seuraavaa: "Kirja on ajankohtainen ja lähestyy työelämän kysymyksiä tuoreella tavalla käyttämällä pelimetaforaa. Se on myös kirjoitettu kiinnostavalla tavalla; teksti on sujuvaa ja se operoi käsitteillä, jotka aivan tavallisenkin lukijan on mahdollista ymmärtää; tiedettä on popularisoitu tavalla, joka mahdollistaa laajan kohderyhmän. Kirjaan sisältyvät empiiriset havainnot toimivat luontevasti kerronnallisen kirjoitustavan tukena."

Tampere University Pressin (TUP) vuoden kirja valittiin kolmatta kertaa. Vuoden kirjan valitsee vuosittain asetettava kolmihenkinen raati, johon nimetään kaksi tutkijoiden tai opettajien edustajaa sekä yksi opiskelija. Vuoden 2010 raatiin ovat kuuluneet professori emerita Anna Raija Nummenmaa, koordinaattori Kirsi Lumme-Sandt sekä opiskelija Ilkka Tiensuu.

Anu Järvensivu sai stipendin kirjan kirjoittamiseen Työsuojelurahastolta.

Lisätietoja
Työelämän tutkija, FT Anu Järvensivu
anu.jarvensivu@uta.fi

040 708 1270

Kirjan tiedot  
Anu Järvensivu
Tapaus työelämä, ja voiko sitä muuttaa?
Tampere University Press 2010

Arvostelukappaleet ja myynti
Tiedekirjakauppa Taju
Kalevantie 5, Tampere, avoinna ma–pe 10–16
PL 617, 33014 Tampereen yliopisto
040 190 9800, taju@uta.fi,   http://granum.uta.fi

Hanketiedote
Rohkeat helpottavat kaikkien kenttäpelaajien työtä
Työsuojelurahaston stipendi 109432

Lähde
Tampereen yliopisto