Back

Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus -tutkimusohjelman haku 27.4.2007 mennessä

Työn ja hyvinvoinnin tulevaisuus -tutkimusohjelman haku 27.4.2007 mennessä

16.03.2007 Tiedote

Työsuojelurahasto rahoittaa niitä Suomen Akatemian Työn ja hyvinvoinnin -tutkimusohjelman hankkeita,  jotka on hyväksytty tutkimusohjelmaan.

Rahoituksen saaminen edellyttää, että rinnakkainen hakemus on jätetty Työsuojelurahastoon rahaston tutkimus- ja kehityshankkeiden hakulomakkeella. Hakemus ja 15 kopiota toimitetaan Työsuojelurahastoon 27.4.2007 mennessä.

Rahastoon on toimitettava Suomen Akatemian hakuun jätetty koko hakemus. Hakija on määrittelee, hakeeko määrärahaa rahastosta kokonaisuudelle vai jollekin osalle hanketta. Rahastolle määritelty osahankkeen suunnitelma on sisällyttävä Suomen Akatemian hakemukseen ja arviointimenettelyyn.

Työsuojelurahasto arvioi hankehakemukset oman asiantuntija-arviointimenettelynsä mukaisesti ja tekee hankkeittain rahoituspäätöksensä ottaen huomioon hankkeen sijoittumisen Suomen Akatemian arviointimenettelyssä. Rahoituspäätösten aikataulu määräytyy Suomen Akatemian käsittelyn mukaisesti.Rahaston rahoittamat hankkeet osallistuvat tutkimusohjelmaan kuten Suomen Akatemian rahoittamatkin.

Ennen hakemuksen jättämistä lisätietoja antaa Työsuojelurahastolle kohdistuvien hankkeiden osalta tutkimusasiamies Ilkka Tahvanainen (09) 6803 3313, 040 564 7578, ilkka.tahvanainen@tsr.fi.