Back

Työsuojelurahasto 30 vuotta - Työelämän tutkimus monitieteellistä

Työsuojelurahasto 30 vuotta - Työelämän tutkimus monitieteellistä

12.05.2009 Tiedote

Työelämän tutkimus on vakiintunut monen tieteenalan tutkimukseksi, mikä tuo uusia tulokulmia ongelmiin, mutta myös haasteita saada eri näkökulmat löytämään toisensa.  Uusi tutkimuksen haaste on, miten työelämää voisi valmentaa ennakoimattomaan ja tuntemattomaan tulevaisuuteen, pohti professori Jari Stenvall Työsuojelurahaston 30-vuotisjuhlaseminaarissa tiistaina 12.5. Helsingissä.

Stenvall pitää tärkeänä, että työelämän tutkijoita löytyy laajalla rintamalla työtieteestä organisaatiojohtamiseen ja työterveydestä lääketieteeseen.

– Tarvitsemme monitieteellistä työelämän tutkimusta, jotta kytköksistä syntyisi uutta tietoa.

Stenvallin mukaan tutkimuksen haaste on, ymmärretäänkö kiihkeästi muuttuvassa työelämässä muutoksen ydin ja osataanko tehdä tutkimusta, joka näkee kehityksen.

Tiedontulvassa työelämän tutkimuslöydösten täytyy erottautua ja päättäjien osattava haistaa suunnat, minne työelämä on menossa. 

– Aikaviivettä käytännön työelämän ja tutkimusten tulosten välillä pitää kutistaa, Stenvall sanoi ja viittasi tutkimustulosten viiveestä suhteessa nopeasti kehittyvään työelämään.

Suomessa kuunnellaan Stenvallin mukaan tutkijoita herkemmällä korvalla kuin kansainvälisissä vertailuissa.

– Työelämän kehitys on Suomessa pitkälti tutkimukseen tukeutuvaa.

Ajan hermolla

Työsuojelurahaston merkitys korostuu entisestään nykyisessä taloudellisessa taantumassa, painotti juhlivan rahaston hallituksen puheenjohtaja, SAK:n työympäristöasiantuntija Raili Perimäki.

– Työsuojelurahasto on 30 vuoden aikana nostanut esiin pätevää, laaja-alaista tutkimusta, joka vastaa työelämän muutoshaasteisiin. Tutkimuksen täytyy olla kiinni ajan hermossa ja askeleen edellä ennakoimassa muutostrendejä, Perimäki sanoi.

Hän pitää haasteena, miten tutkimustieto saadaan viedyksi työpaikoille.

Työsuojelurahaston merkitystä ja vaikuttavuutta korostaa Perimäen mielestä TSR:n taustavoimat eli työmarkkinoiden keskusjärjestöt.

Työsuojelusta hyvinvointiin

TSR:n tukema työelämän tutkimus on laajentunut rahaston 30-vuotisen historian aikana, kuvaili dosentti Eino Ketola juhlaseminaarissa.

– Alkuunsa tutkimuksen rahoituksen painopiste oli vankasti työturvallisuudessa ja perinteisessä työsuojelussa. 1980-luvulla havaittiin tuotantoteknologioiden kehittymisen myötä, että työn organisointi, työpaikkojen ilmapiiri, työntekijöiden sosiaalipsykologinen asema sekä työelämän suhteet vaativat tutkimusta, Ketola valotti TSR:n rahoittaman tutkimuksen historiaa.

1990-luvun lama toi rahaston tukeman tutkimuksen piiriin tuottavuuden ja työturvallisuuden kytkennät, mikä on tänä päivänäkin tutkijoiden luupin alla. 2000-luvulla työhyvinvointi on noussut tutkimuksen mielenkiinnon kohteeksi.

– Työsuojelurahasto on vakiinnuttanut asemansa asiantuntijuuteen ja tieteelliseen toimintaan perustuvan tutkimuksen rahoittajana. TSR saa riittävän paljon ja riittävän hyviä hakemuksia, jotta se voi turvata tutkimuksen laadun, Ketola totesi.

Tulevaisuus avaa myös mahdollisuuksia

Työelämätutkijat uskovat vahvasti, että vaativiinkin haasteisiin löytyy vastauksia. Työsuojelurahasto palkitsi 30-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi tunnustusstipendillä kuusi työelämätutkimuksen vaikuttajaa. Palkitut ovat teknologiajohtaja Tuomo Alasoini, erikoistutkija Anu Järvensivu, dosentti Pasi Pyöriä, dosentti Sirpa Syvänen, professori Sinikka Vanhala ja professori Matti Vartiainen. Stipendin suuruus on 6000 euroa.

Palkitut uskovat, että työelämässä muutos on väistämätön, mutta siitä selvitään. Vaikka joskus jopa ylivoimaisilta tuntuvia haasteita aivan varmasti riittää, niihin vastausten hakeminen avaa samalla myös uusia mahdollisuuksia.

Lisätietoja:
Työsuojelurahaston hallituksen puheenjohtaja (vuonna 2009) Raili Perimäki, SAK, raili.perimaki@sak.fi, 020 774 0178,  040 522 6285
Työsuojelurahaston tieteellisen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Jari Stenvall, jari.stenvall@uta.fi, 040 828 4350
dosentti Eino Ketola, eino.ketola@gmail.com, 050 550 2808
Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Kenneth Johansson, kenneth.johansson@tsr.fi, (09) 6803 3310, 043 824 1431
Työsuojelurahaston viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, marja-leena.jylha@tsr.fi, (09) 6803 3314, 040 548 8852.

Multimedia- ja radio-ohjelmat:
TSR-kanavalla www.tsr.fi/TSR-kanava

HORISONTTI Teema ja kuusi muunnelmaa - multimediaesitys kertoo sanallisia impressioita, kiteytettyjä vaikutelmia ja työelämän menneestä ja tulevasta. Multimediaesityksen kesto on 10 minuuttia www.tsr.fi/TSR-kanava. Multimediaohjelmaa syventää radio-ohjelma Katso ja näe - kuuntele ja kuule. Molemmissa ohjelmissa teemaan johdattelee Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Kenneth Johansson. Ohjelmien toimittajat ovat Kari ja Pirkko Peippo.