Back

Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus: Telma on uusi työelämän kehittämisen erikoislehti

Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus: Telma on uusi työelämän kehittämisen erikoislehti

12.12.2007 Tiedote

Työturvallisuuskeskuksen ja Työsuojelurahaston uuden yhteisen lehden nimeksi on valittu Telma. Toimitusneuvosto ratkaisi nimen avoimen kilpailun perusteella. Nimikilpailuun tuli lähes 600 ehdotusta.
 
Telma erottui kauniina nimenä sekä pehmeänä ja sointuvana suomen kielen sanana, jossa on myös häivähdys sanasta työelämä. Nimen yhteydessä käytetään selitteenä Työelämän kehittämisen erikoislehti.

Voittaneen nimiehdotuksen teki työterveyshoitaja, ETK Lea Ylikojola, UPM-Kymmenen Kaukaan työterveysasemalta. Hänet palkittiin 500 euron arvoisella työelämän kehittämisstipendillä.
 
Ensimmäinen Telma ilmestyy 7.3.2008. Työturvallisuuskeskuksen ja Työsuojelurahaston nykyisten lehtien, Työyhteisöviestin ja Tiedon sillan viimeiset numerot ilmestyvät joulukuun puolessa välissä.
 
Telma - Työelämän kehittämisen erikoislehti esittelee työelämän kehittämiseen liittyvää uusinta tutkimustietoa, hyviä käytännön esimerkkejä ja tukimuotoja työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden sekä esimiestyön ja yhteistoiminnan parantamiseksi työyhteisöissä.
Telman kohderyhmää ovat muun muassa työpaikkojen työsuojelupäälliköt ja -valtuutetut, työsuojelun ja työterveyden ammattilaiset, luottamushenkilöstö ja esimiehet, henkilöstöhallinnon edustajat. työelämätutkijat sekä viestinnän ammattilaiset.
 
Telman päätoimittajana toimii Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Peter Rehnström. Lehden sisällön linjauksista vastaa toimitusneuvosto, jonka puheenjohtajana on Työturvallisuuskeskuksen toimitusjohtaja Jorma Löhman.  Toimitusjohtajien lisäksi toimitusneuvostoon kuuluvat viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä Työsuojelurahastosta ja viestinnän asiantuntija Eija Åback Työturvallisuuskeskuksesta. Lehden käytännön toteutuksesta vastaa Alma Media Lehdentekijät, jossa lehden tuottajana toimii Sami Turunen.
 
Lisätiedot:
Työsuojelurahasto: viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, 040 548 8852
Työturvallisuuskeskus: viestinnän asiantuntija Eija Åback, 040 5371822
Lehdentekijät: tuottaja Sami Turunen 0400 505790
 
- - -

Työsuojelurahaston tavoitteena on rahoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta.
 
Työturvallisuuskeskuksen tavoitteena on parantaa samanaikaisesti työturvallisuutta, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta sekä esimiestyön ja yhteistoiminnan edellytyksiä. Toiminta kohdistetaan työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön lisäksi esimiehiin ja luottamushenkilöstöön. Työturvallisuuskeskus tarjoaa koulutusta, tiedotusta, aineistoa ja kehittämispalveluja työyhteisöille. Päärahoitus toimintaan tulee työnantajien maksamista tapaturmavakuutusmaksuista Työsuojelurahaston kautta.
 
Työsuojelurahastoa ja Työturvallisuuskeskusta hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt.