Back

Työsuojelurahasto tukee lähes 10 miljoonalla eurolla työelämän tutkimusta ja kehittämistä

Työsuojelurahasto tukee lähes 10 miljoonalla eurolla työelämän tutkimusta ja kehittämistä

31.12.2008 Tiedote

Työsuojelurahasto myönsi vuonna 2008 työelämän soveltavaan tutkimus-, kehitys-, tiedotustoimintaan sekä henkilökohtaisiin stipendeihin 9,9 miljoonaa euroa, mikä on saman verran kuin edellisenä vuonna. Saapuneista 448 hakemuksesta määrärahan saivat 268 hanketta, yhteensä 6,9 miljoonaa euroa. Työturvallisuuskeskuksen toiminnan tukemiseen rahasto myönsi 3,0 miljoonaa euroa.

Hankkeet tuottavat työpaikoilla hyödynnettävää tietoa, jonka avulla työntekijöiden terveys ja turvallisuus sekä organisaation tuottavuus ja tuloksellisuus paranevat kestävällä tavalla.

Tutkimus etsii keinoja unettomuuden hoitoon

Työikäisillä unettomuusoireita on kolmanneksella ja kroonisina oireina kymmenellä prosentilla. Unettomuus ja huono unen laatu haittaavat työvirettä, mutta erityisen ongelman ne aiheuttavat tarkkuutta vaativissa ja ajan hermoilla olevissa tehtävissä. Epäsäännöllinen työaika ja vuorotyö asettavat unirytmille lisävaatimuksia, joihin sopeutumisessa henkilökohtaiset ominaisuudet ovat keskeisiä.

Lisäksi tutkimukset osoittavat, että uniongelmat voivat lisätä riskiä sairastua muun muassa masennus- ja ahdistushäiriöhin, sydän- ja verisuonitauteihin sekä tyypin 2 (aikuistyypin) diabetekseen. Myös viitteitä puolustusjärjestelmän häiriöistä on todettu.

Yleisradion työterveyshuolto Työterveyslaitoksen asiantuntemuksen tuella rakentaa itselleen unettomuuden hoitoon soveltuvaa ei-lääkinnällistä toimintamallia kehittämishankkeessa: Unettomuuden hoito ja arviointi työterveyshuollossa. Työsuojelurahasto tuki 59 700 eurolla kehittämisprojektia. Tämän lisäksi Työterveyslaitos pyrkii osoittamaan tieteellisen näytön perusteella toimintamallin toimivaksi. Rahasto tukee 100 000 eurolla tutkimushanketta, josta vastaa apulaisylilääkäri Christer Hublin Työterveyslaitokselta.

Helsingin yliopisto, dosentti Tarja Stenbergin johdolla, tutkii univajeen vaikutusta puolustusjärjestelmään. Tätä tutkimus- ja kehityshanketta rahasto tukee 79 000 eurolla.

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat tutkimuksen kohteena

Stakes (vuoden 2009 alusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL) tutkii
maahanmuuttajataustaisen terveydenhuoltohenkilöstön, lääkärien, hoitajien, hammaslääkärien liikkuvuutta, sopeutumista ja työhyvinvointia Suomessa. Tutkimuksen toteuttamisesta vastaa dosentti Anna-Mari Aalto. Työsuojelurahasto myönsi tutkimukseen 150 000 euroa.

Tampereen yliopiston Sosiaalityöntekijöiden sisäinen ura: jaksamista ja jatkamista lastensuojelussa –tutkimukselle rahasto myönsi 80 000 euroa.

- Tutkimuksella saamme ajantasaista tietoa sosiaalityöntekijöiden kokemasta työhyvinvoinnista. Tutkimus tekee näkyväksi työn vaatimuksia, työn vaativuutta ja rasitusta ja näkökulmaa siitä, mikä saa jatkamaan alalla,” kiteyttää tutkimuksesta vastaava professori Tarja Pösö. Tutkimuksen aineisto nousee Tampereen ja Porin kaupunkien sosiaalityössä toimivista.

Työyhteisöt kehittyvät Työsuojelurahaston tuella

Turun kaupungin kulttuuritoimi, kirjastot, museot ja kaupunginorkesteri, toteuttavat toimintatapojensa muutokset, etsivät vaikuttavuutta ja tuottavuutta henkilöstönsä työhyvinvointia unohtamatta kehittämisprojektissa Hyvä johtajuus ja työhyvinvointi kulttuuritoimessa – Nyt!. Ulkopuolisena asiantuntijana on Net Effect Oy. Työsuojelurahaston kehittämisavustus on 45 000 euroa.

Kuopion evankelisluterilainen seurakuntayhtymä parantaa toimintansa tuloksellisuutta, työntekijöiden ja esimiesten hyvinvointia, osaamista sekä jaksamista tukeutuen työyhteisökehittäjä Antti Kokkonen Onnenpari Oy:n asiantuntemukseen. Työsuojelurahaston tuki on 8000 euroa.

Myönnetyt ja haetut määrärahat 2008 rahoitusmuodoittain

Tutkimus- ja kehityshankkeet
- Haettu 146 kpl, yhteensä 16 411 000  euroa
- Myönnetty 68 kpl, yhteensä 4 822 500 euroa

Tiedotus- ja koulutushankkeet
- Haettu 34 kpl, yhteensä 926 000 euroa
- Myönnetty 22 kpl, yhteensä 412 900 euroa

Kehittämisavustukset
- Haettu 48 kpl, yhteensä 1 035 000  euroa
- Myönnetty 46 kpl, yhteensä 996 500 euroa

Stipendit
- Haettu 220 kpl, yhteensä 789 600 euroa
- Myönnetty 132 kpl, yhteensä 666 500 euroa

Työturvallisuuskeskus
- 3,0 miljoonaa euroa

Lisätietoja:
Rahoituspäätökset 2008: luettelo (paikkakunnat mukana)  Uutistorilla.
Meneillään olevien hankkeiden kuvaukset  ovat  Tätä tutkitaan –tietokannassa.
Valmistuneiden hankkeiden tiedotteet ovat  Tätä on tutkittu –tietokannassa.

Työsuojelurahaston yhteyshenkilöt:
Toimitusjohtaja Peter Rehnström, peter.rehnstrom@tsr.fi, (09) 6803 3310
Viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, marja-leena.jylha@tsr.fi, (09) 6803 3314

Rahasto tukee määrärahoin soveltavaa tutkimusta ja kehittämishankkeita, jotka parantavat työoloja, työterveyttä ja tuottavuutta. Se rahoittaa myös tutkimustuloksista tiedottamista ja uusien tutkimustietoon perustuvien koulutusmenetelmien ja –o hjelmien kehittämistä. Lisäksi rahasto myöntää henkilökohtaisia stipendejä.

Rahasto rahoittaa lain mukaan Työturvallisuuskeskusta.

Työsuojelurahasto on työmarkkinajärjestöjen hallinnoima organisaatio, joka saa varansa työnantajien maksamasta lakisääteisestä tapaturmavakuutusmaksusta.  Työsuojelurahasto on rahoittanut työelämän tutkimusta vuodesta 1979 alkaen. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö. Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat yhdessä Telma – työelämän kehittämisen erikoislehteä.