Back

Työsuojelurahastolle osoitettiin 36 stipendihakemusta

Työsuojelurahastolle osoitettiin 36 stipendihakemusta

05.01.2007 Tiedote

Tammikuun stipendihakukierroksella Työsuojelurahastolle tuli 36 hakemusta, jotka ovat yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Haku päättyi 2. tammikuuta. Hakijat saavat päätökset viimeistään helmikuun puolessa välissä. Matkastipendipäätökset tehdään tammikuun aikana.

Hakijat saavat tiedon rahoituspäätöksestä kirjeitse. Hyväksytyistä hakemuksista rahasto lähettää tiedon myös sähköpostitse, ja ne julkistetaan rahaston Internet-palvelussa osiossa ”Uudet rahoituspäätökset” kahden päivän sisällä rahoituspäätöksestä.

Työsuojelurahasto myöntää stipendejä edistääkseen uuden työelämää ja työoloja koskevan tutkimustiedon tuottamista, tutkijoiden pätevöitymistä ja uusien tutkijasukupolvien kouluttautumista. Stipendejä myönnetään myös työelämän kehitystyössä mukana oleville käytännön soveltajille, jotta he voisivat lisätä ammattitaitoaan ja välittää kokemuksiaan. Edellytyksenä on, että hakija voi käyttää saamaansa tietoa hyödyksi laajemmin kuin vain omassa työssään tai työyhteisössään.

Stipendirahoituksella tuetaan erityisesti pitkäjänteistä tutkimustyötä päämääränä väitöskirja (tutkijastipendi), väitöskirja- ja lisensiaattitöiden loppuunsaattamista sekä osallistumista kansainvälisiin konferensseihin koti- ja ulkomailla. Lisäksi stipendirahoitusta voi saada vaativaan, henkilökohtaiseen työskentelyyn.
Stipendejä voi hakea rahastolta kolme kertaa vuodessa: 2.1, 2.5. ja 1.10. mennessä.

Saapuneet hakemukset 2.1.2007 hakukierroksella

Tutkijastipendit

- 6 kpl, yhteensä 90 400,00 euroa
Matkastipendit
- 17 kpl, yhteensä 25 665,40 euroa
Opinäytetyöstipendit
- 8 kpl 66 400 euroa
Muu stipendi
- 5 kpl, yhteensä 23 400,00 euroa

Yhteensä 36 hakemusta, jotka ovat yhteensä 206 755,40 euroa.