Back

Työsuojelurahaston Peter Rehnströmistä kunniatohtori

Työsuojelurahaston Peter Rehnströmistä kunniatohtori

22.05.2007 Tiedote

TTY palkitsee toimitusjohtajan työsuojelun ja tuottavuuden edistämisestä

Tampereen teknillinen yliopisto promovoi Työsuojelurahaston toimitusjohtaja Peter Rehnströmin 25.5.2007. Kunniatohtorin arvonimi myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta työstä tuottavuuden ja työsuojelun edistämiseksi Suomessa ja Euroopassa. Tulevan kunniatohtorin mukaan erityisesti käytännön tuottavuustyötä tarvitaan nykyistä enemmän.

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) myöntää kunniatohtorin arvonimen Työsuojelurahaston toimitusjohtajalle tunnustuksena pitkäkestoisesta ja ansiokkaasta työstä tuottavuuden edistämiseksi sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla. Yliopiston mukaan Rehnström on toiminut aktiivisesti ja tuloksekkaasti myös työsuojelun ja sitä tukevan tutkimuksen kehittämisessä.

Kunniatohtorinimityksen perusteissa mainitaan lisäksi Rehnströmin ja Tampereen teknillisen yliopiston monipuolinen ja pitkäjänteinen yhteistyö, joka alkoi vuonna 1987.

- Olen tehnyt työtä työelämän ja erityisesti tuottavuusasioiden parissa yli 30 vuotta, siksi tämä tunnustus on erityisen arvokas. Samalla arvonimi on tunnustus niille organisaatioille, joissa ja joiden kanssa olen saanut työskennellä, Rehnström sanoo.

Tuleva kunniatohtori on mittavan työuransa aikana liikkunut niin teollisuuden, liike-elämän kuin työmarkkinajärjestöjen kentillä. Työsuojelurahaston toimitusjohtajana Rehnström on toiminut vuodesta 1996 lähtien. Hän on eurooppalaisen tuottavuuskeskusten liiton EANPC:n puheenjohtaja, Työelämän kehittämisohjelman johtoryhmän TYKES:n jäsen sekä Työtehoseuran valtuuston jäsen.

Rehnströmin mukaan yleinen asenne tuottavuustyötä kohtaan on Suomessa poikkeuksellisen myönteinen, ja valtiovalta panostaa innovaatioiden kehittämiseen rahoituksen kautta.

- Hyvinvoinnin takaamiseksi tarvitaan lisäksi yhä enemmän työpaikoilla tehtävää tuottavuustyötä, joka on henkilöstön ja johdon välistä yhteistoimintaa. Tämä edellyttää osaamista ja luottamusta. Toimintatapa on luonnollinen joillakin aloilla, kun taas joillakin aloilla siihen on vielä pitkä matka. Tietoa ja työvälineitä alueella tarvitaan jatkuvasti lisää, Rehnström korostaa.


Kunniatohtorin arvo on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi osoittaa. Tampereen teknillisen yliopiston promootioissa on kutsuttu kunniatohtoreiksi henkilöitä Suomesta ja ulkomailta yliopiston edustamien alojen saavutuksillaan tai muiden erinomaisten tieteellisten, taiteellisten tai yhteiskunnallisten ansioiden perusteella. TTY promovoi kaikkiaan 12 kunniatohtoria 25.5.2007 kello 12.15. Tiedotustilaisuus järjestetään samana päivänä kello 9.30 Tampere-talossa.

 

Työsuojelurahaston tarkoituksena on rahoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta.
Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) on tekniikan ja arkkitehtuurin tieteellistä tutkimusta ja näiden alojen ylintä koulutusta antava yliopisto. Vuonna 1965 perustettu yliopisto on kasvanut merkittäväksi teknologiavaikuttajaksi Suomessa ja kansainvälisesti.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Peter Rehnström, puh: (09) 6803 3310
Viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, puh: 040 548 8852, s-posti: marja-leena.jylha@tsr.fi