Back

Uusia asiantuntijoita Työsuojelurahastoon

Uusia asiantuntijoita Työsuojelurahastoon

08.08.2013 Tiedote

Maa- ja metsätaloustieteiden tohtori, MMT Anne-Marie Kurka ja filosofian tohtori, FT Mikael Saarinen on nimitetty Työsuojelurahaston tutkimusasiantuntijoiksi. Kurka aloitti rahastossa 1.8.2013. Hän on työskennellyt Etelä-Suomen aluehallintovirastossa työsuojeluvastuualueen tarkastajana. Saarinen aloitti 1.6.2013 ja on toiminut työ- ja organisaatiopsykologina Sensitiva Oy:ssä.
 

Tutkimusasiantuntijan päätehtävä on rahastolle saapuvien hakemusten rahoituspäätösesittelyjen laadinta ja rahoitettujen hankkeiden valvonta.

Yhteystiedot
Anne-Marie Kurka, 09 6803 3312, 040 529 0277
anne-marie.kurka@tsr.fi


Mikael Saarinen, 09 6803 3316, 050 441 4570
mikael.saarinen@tsr.f i

Painokelpoiset kuvat
Tutkimusasiantuntija Anne-Marie Kurka, Työsuojelurahasto.jpg (5612.4 kt )
Tutkimusasiantuntija Mikael Saarinen, Työsuojelurahasto.jpg (4784.5 kt )
Kuvaaja: Kimmo Lehtonen

Lisätietoja
toimitusjohtaja Kenneth Johansson, 09 6803 3310, 043 824 1431
kenneth.johansson@tsr.fi

viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, 09 6803 3314, 040 548 8852
marja-leena.jylha@tsr.fi


Työsuojelurahasto rahoittaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa työoloja sekä työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahastoa hallinnoivat työmarkkinakeskusjärjestöt ja se saa varansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulosta. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Rahasto rahoittaa Työturvallisuuskeskuksen toimintaa. Lisäksi Työsuojelurahasto ja Työturvallisuuskeskus julkaisevat ja kustantavat yhdessä Telma - työelämän kehittämisen erikoislehteä.