Back

Uusia voimia Työsuojelurahaston asiantuntijaryhmään

Uusia voimia Työsuojelurahaston asiantuntijaryhmään

18.01.2007 Tiedote

Työsuojelurahasto vahvisti asiantuntijaryhmänsä kokoonpanon vuosiksi 2007 – 2008. Rahasto kutsuu tieteelliseen asiantuntijaryhmään neljäksi vuodeksi ulkopuolisia työelämätutkimuksen asiantuntijoita rahaston toimialaan kuuluvilta eri tieteen aloilta.  Ryhmän tehtävänä on antaa laajoista tai monitieteellisistä tutkimus- ja kehityshakemuksista yleisarvio ja nimetä varsinaiset asiantuntijalausunnon antajat .

- Kilpailu työelämätutkimuksen rahoituksesta on kovaa. Rahasto valitsee rahoitettavakseen tieteellisesti korkeatasoiset hakemukset, ja painottaa myös tuloksen käytännön hyödynnettävyyttä Suomen työelämään, toteaa toimitusjohtaja Peter Rehnström.

- Rahasto haluaa kannustaa hakijoita esittämään myös riskihankkeita. Kuitenkaan kaikki hyvätkään hakemukset eivät välttämättä saa rahoitusta määrärahojen rajallisuuden vuoksi, jatkaa Rehnström.

Tieteelliseen asiantuntijaryhmään kuuluu 12 jäsentä . Puolet jäsenistä vaihtuu kahden vuoden välein. Erovuoroisten tilalle rahasto nimesi kuusi uutta jäsentä: professorit  Mauri Airila, Ulla Kinnunen, Jari Stenvall, Erkki Uusi-Rauva, Riitta Viitala ja tutkimusprofessori Jorma Järvisalo.

Muut jäsenet ovat valtiotieteiden tohtori Tuomo Alasoini, professorit Juhani Juntunen,  Paavo Jäppinen, Kimmo Peltonen, Pekka Ruohotie ja  työturvallisuusjohtaja Hannu Tarvainen. Vuonna 2007 tieteellisen asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimii Juhani Juntunen.

Tieteellinen asiantuntijaryhmä edustaa seuraavia alojen asiantuntijuutta: aikuiskoulutus, johtaminen, julkishallinto, konesuunnittelu, koneautomaatio, mekatroniikka, riskienhallinta, terveydenhuolto, teollisuustalous, toksikologia, tuottavuus, työhyvinvointi, työpsykologia, työtapaturmat, työterveys, työelämän suhteet, työlääketiede, sosiologia ja vakuutuslääketiede.

Rahaston hallitus tekee toimiston esityksestä rahoituspäätökset käytettävissä olevien  määrärahojen mukaisesti. Esittelyjen pohjana ovat muun muassa ulkopuoliset asiantuntijalausunnot, joita rahasto pyytää noin neljä lausuntoa/hakemus. Keskimäärin kolmannes hakemuksista saa myönteisen päätöksen.

Työsuojelurahasto on työmarkkinajärjestöjen hallinnoima organisaatio, joka saa varansa työnantajien maksamasta lakisääteisestä tapaturmavakuutusmaksusta.  Rahasto tukee määrärahoin soveltavaa tutkimusta ja kehittämishankkeita, jotka parantavat työoloja ja tuottavuutta. Se rahoittaa myös tutkimustuloksista tiedottamista ja uusien tutkimustietoon perustuvien koulutusmenetelmien ja –ohjelmien kehittämistä. Lisäksi rahasto myöntää henkilökohtaisia stipendejä. Rahaston toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisätietoja:
Tutkimus- ja kehityshakemusten hakukriteerit 
ja  arviointikriteerit 
Hallituksen jäsenet
Toimitusjohtaja Peter Rehnström, (09) 6803 3310
Viestintäpäällikkö Marja-Leena Jylhä, marja-leena.jylha@tsr.fi, (09) 6803 3314

Työsuojelurahaston tieteellisen asiantuntijaryhmän jäsenet vuosina 2007 - 2008

Aikuiskoulutus
Professori, filosofian tohtori Pekka Ruohotie
Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus
Tampereen Yliopisto
Jäsen 2005 - 2008

Johtaminen ja organisaatiot, osaamisen johtaminen
Professori, kauppatieteiden tohtori Riitta Viitala
Vaasan yliopisto
Jäsen 2007 - 2010

Julkishallinto, julkisen sektorin työorganisaatiot
Muutosjohtaminen ja muutoksen hallinta
Professori, hallintotieteiden tohtori Jari Stenvall
Lapin yliopisto
Jäsen 2007 - 2010

Konesuunnittelu, koneautomaatio, mekatroniikka
Professori, tekniikan tohtori, valtiotieteen kandidaatti Mauri Airila
Teknillinen korkeakoulu
Jäsen 2007 - 2010

Tapaturmat, riskienhallinta
Dosentti, työturvallisuusjohtaja, tekniikan tohtori Hannu Tarvainen
Tapaturmavakuutuslaitosten liitto
Jäsen 2005 - 2008

Teollisuustalous, tuottavuus
Professori, tekniikan tohtori Erkki Uusi-Rauva
Tampereen teknillinen yliopisto
Jäsen 2007 - 2010

Terveys, toimintakyky
Tutkimusprofessori, ylilääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori Jorma Järvisalo
Kansaneläkelaitos
Jäsen 2007 - 2010

Terveydenhuolto, työlääketiede
Professori, lääketieteen ja kirurgian tohtori Paavo Jäppinen
Jäsen 2005 - 2008

Toksikologia, riskienarviointi
Professori, dosentti, filosofian tohtori Kimmo Peltonen
Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELA, Kemian ja Toksikologian tutkimusyksikkö 
Jäsen 2006 - 2008

Työelämän suhteet, sosiologia, teknologia
Dosentti, valtiotieteiden tohtori Tuomo Alasoini
Työministeriö
Jäsen 2005 - 2008

Työpsykologia, työhyvinvointi
Professori, psykologian tohtori Ulla Kinnunen
Tampereen yliopisto
Jäsen 2007 - 2010

Vakuutuslääketiede
Professori, lääketieteen ja kirurgian tohtori Juhani Juntunen
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
Jäsen 2005 - 2008, puheenjohtaja vuonna 2007