Back

Varmista asiantuntijan perintö

Varmista asiantuntijan perintö

13.04.2012 TSR-video

Häviääkö asiantuntijuus työpaikalta, kun asiantuntija siirtyy eläkkeelle? Aiheellinen kysymys maassa, missä lähes puolet työvoimasta työskentelee asiantuntijaorganisaatioissa tieto- ja asiantuntijatehtävissä. Työyhteisölle henkilövaihdokset voivat olla kalliita, jos niihin ei ole riittävästi varauduttu. Keinoja kuitenkin on, viestittää ELSA-tutkimushanke.

Monissa organisaatioissa joudutaan asiantuntijan eläköityessä pohtimaan, millaista tietoa menetetään ja kuinka merkittävää se on työpaikan toiminnan kannalta. Miten mahdolliseen tiedon menettämiseen voitaisiin paremmin ja suunnitelmallisemmin varautua? Haasteet ovat eri organisaatioissa pitkälti samanlaisia, mutta ratkaisut niihin on rakennettava jokaisessa yhteisössä erikseen.

Monet työyhteisön jo käytössä olevat toimintatavat soveltuvat myös asiantuntijatiedon tunnistamiseen, säilyttämiseen ja jakamiseen. Esimerkiksi tiimityö tai kehityskeskustelut saattavat toimia niin hyvin, että uusia erityisjärjestelyjä ei ehkä tarvita. Pitkäjänteisyys ja suunnitelmallisuus ovat kuitenkin aina tarpeen ja avoin, yhteistyötä tukeva ilmapiiri auttaa asiaa. Jos asiantuntija kokee, että hänen osaamistaan ei arvosteta, hän saattaa jättää työpaikkansa perinnöttömäksi.

ELSA-tutkimushankkeessa tutkittiin yhteensä 55 eläkkeelle siirtymistapausta, 18 eri asiantuntijaorganisaatiossa. Esiin nousi useita erilaisia menettelytapoja, mutta yksi keino on ylitse muiden: eläkkeelle jäävän asiantuntijan ja hänen seuraajansa yhtäaikainen työskentely. Vaikka tämä mahdollisuus yleensä tunnistetaan toimivaksi, ei sitä taloudellisista syistä useinkaan toteuteta.

Multimediaohjelmassa Varmista asiantuntijan perintö TkT, projektipäällikkö Eerikki Mäki ja TkL, tutkija Tanja Kuronen-Mattila Aalto-yliopistosta kertovat ELSA-hankkeesta, sen tuloksista, johtopäätöksistä ja erilaisista hyvistä käytännöistä kokemuksen ja osaamisen säilyttämiseksi organisaatiossa. Kentän ääntä käyttävät työeläkevakuutusyhtiö Varman henkilöstön kehittämispäällikkö Leena Korppoo ja henkilöstönkehittäjä Kati Ovaska, jotka kertovat kuinka heidän työyhteisössään näihin haasteisiin varaudutaan.

Voit kuunnella myös aihetta syventävän samannimisen radio-ohjelman. Molempien ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.

 
Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Varmista asiantuntijan perintö.
Kesto: 16.50.


Kuuntele-linkki käynnistää radio-ohjelman Varmista asiantuntijan perintö.
Kesto: 30.00.

Lisätietoja
Eerikki Mäki eerikki.maki@aalto.fi 050 301 6842 

Julkaisu
Tanja Kuronen-Mattila, Eerikki Mäki ja Eila Järvenpää. Asiantuntija jää eläkkeelle - asiantuntijuus ei! Opas tiedon ja osaamisen säilyttämiseksi. 70 sivua. Aalto-yliopiston julkaisusarja kauppa + talous 5/2012. Unigrafia Oy, Helsinki 2012. ISBN 978-952-60-4556-6 (printed), ISBN 978-952-60-4557-3 (pdf), ISSN-L 1799-4799, ISSN 1799-4799 (printed), ISSN 1799-4802 (pdf).

Tutkimus tutuksi -tapaaminen 13.4.2012

Eerikki Mäki ja Tanja Kuronen-Mattila
ELSA_tutu_13042012.pdf (339.7 kt)

Kati Ovaska
ELSA-puheenvuoro-Varma_13042012.pdf (395.5 kt)

Tutkimus
ELSA - Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt
Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshanke 109324
http://www.hcl.tkk.fi/projects/elsa