Back

Viisastuu, vaurastuu, voimaantuu

Viisastuu, vaurastuu, voimaantuu

15.04.2011 TSR-video

Hyvä koulutus tukee työelämässä pysymistä. Ammatillinen aikuiskoulutus näkyy palkassa. Osaaminen vahvistuu ja ammattiylpeys lujittuu. TSR-kanavan ohjelmassa kaksi tutkijanäkökulmaa koulutuksen vaikuttavuuteen: Noora Järnefelt ja Erkki Laukkanen kertovat väitöstutkimuksistaan, arvioivat nykyhetkeä ja tähyävät myös tulevaan.
 

YTT Noora Järnefelt osoitti väitöskirjatutkimuksessaan "Tutkimus koulutuksen ja elämänkulun yhteyksistä työuran päättymiseen ja työssä jatkamiseen", että mitä korkeampi koulutus, sitä todennäköisempää on pysyä työssä yli 50-vuotiaana ja siirtyä työstä suoraan vanhuuseläkkeelle.

Takavuosiin verrattuna mahdollisuudet valita itse jatkaako työssä vai toteuttaako elämässään muita vaihtoehtoja ovat vähentyneet.

- Nykyisessä järjestelmässä työuran päättyminen ennen vanhuuseläkeikää on mahdollista lähes yksinomaan työkyvyttömyyteen tai työttömyyteen perustuen, Järnefelt sanoo ja muistuttaa, että nämä ovat juuri niitä reittejä, joille vähiten koulutetuilla on suurin riski joutua.

Nora Järnefeltin arvion mukaan työurat voivat jatkossa pidetä yleisen koulutustason kohotessa. Ratkaisevaa kuitenkin on säilyvätkö olot työelämässä suotuisina työssä pysymiselle.

KT Erkki Laukkanen tiivistää oman väitöstutkimuksensa "Esseitä aikuiskoulutuksen tulovaikutuksista Suomessa" tuloksena, että aikuiskoulutuksen tuotto on kiistatta positiivinen.

- Oma tulkintani on, että ammatillinen aikuiskoulutus tuottaa todella hyvin. Lyhytkin kurssi näkyy selvästi palkassa.

Ei siis ihme, että Laukkanen päätyy suosittelemaan lisää aikuiskoulutusta. Samalla hän kuitenkin lisää, että vahva peruskoulutus on pohja myös tulokselliselle ammatilliselle aikuiskoulutukselle.

- Aikuiskoulutuksen laajentaminen nuorten ikäluokkien koulutuksesta tinkimällä on huono strategia.

TSR-kanavan multimediaohjelmassa Viisastuu, vaurastuu, voimaantuu tutkijat kertovat tutkimuksistaan ja avaavat tutkimustulostensa kautta näkökulmia muun muassa ajankohtaisiin työelämän kehittämisen kysymyksiin työurien pidentämisestä ja työhyvinvoinnista.

Voit kuunnella aiheesta myös laajemmat haastattelut radio-ohjelmissa Koulutuksella pidempiä työuria sekä Ammatillinen aikuiskoulutus tuntuu kukkarossa.

Kaikkien ohjelmien toimittaja on Pirkko Peippo.

Kuuntele-linkki käynnistää multimediaohjelman Viisastuu, vaurastuu, voimaantuu. Noora Järnefeltin ja Erkki Laukkasen haastattelut.
Kesto: 13.35

Kuuntele-linkki käynnistää radio-ohjelman Koulutuksella pidempiä työuria. Noora Järnefeltin haastattelu.
Kesto: 18.00

Kuuntele-linkki käynnistää radio-ohjelman Ammatillinen aikuiskoulutus tuntuu kukkarossa. Erkki Laukkasen haastattelu.
Kesto: 18.30

Lisätietoja
 

Kauppatieteiden tohtori Erkki Laukkanen, erkki.laukkanen@sak.fi, 040 532 1777. Esseitä aikuiskoulutuksen tulovaikutuksesta Suomessa -väitöskirja (Wage Returns to Training: Evidence from Finland": tarkastettu 9.4.2010).
Työsuojelurahaston stipendi 107026.
Hanketiedote ja väitöskirja
Erkki Laukkasen esitys Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 15.4.2011.pdf (125.5 kt )

Yhteiskuntatieteiden tohtori Noora Järnefelt, noora.jarnefelt@iki.fi, 040 717 5767.
Tutkimus koulutuksen ja elämänkulun yhteyksistä työuran päättymiseen ja työssä jatkamiseen -väitöskirjatyö ("Education and Longer Working Lives. A longitudinal study on education differences in the late exit from working life of older employees in Finland": tarkastettu 4.6.2010).
Työsuojelurahaston stipendi 109423.
Hanketiedote ja väitöskirja
Noora Järnefeltin esitys Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 15.4.2011.pdf (477.6 kt )