Back

Vuoden 2014 rahoituspäätösluettelo

Vuoden 2014 rahoituspäätösluettelo

13.01.2015 Tiedote

Työsuojelurahaston rahoituspäätökset 1.1.2014-31.12.2014 rahoitusmuodoittain:
Hakija, paikkakunta, otsikko, hyväksytty summa.

Tutkimus - uuden tiedon tuottamiseen

Aalto-korkeakoulusäätiö
ESPOO
Tukiohjelman vaikutukset irtisanottujen työllistymiseen ja hyvinvointiin
132000 euroa

Aalto-korkeakoulusäätiö
ESPOO
Materiaalia lisäävän valmistuksen (3D-tulostus) kaasu- ja hiukkaspäästöt eri työvaiheissa
50000 euroa

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu Tieto- ja palvelutalouden laitos
HELSINKI
RelaWorld työstressinhallinta 3d ympäristössä
93000 euroa

Filosofian Akatemia Oy
HELSINKI
Kohti kutsumuksellista puhtausalaa
51000 euroa

Helsingin uniklinikka Tutkimuskeskus Vitalmed
HELSINKI
Unikuorma 2 - Raskaan liikenteen kuljettajien mitatun vireystason yhteys tämän hetkiseen päiväväsymykseen, liikenneonnettomuuksiin ja terveyteen: poikkileikkaus- ja 12 vuoden seurantatutkimus
135000 euroa

Helsingin yliopisto
HELSINKI
Materiaalia lisäävän valmistuksen (3D-tulostus) hiukkas- ja kaasupäästöt eri työvaiheissa
47000 euroa

IndoorAid
EKENÄS
Basofiiliaktivaatiotesti (BAT) ja IgD-vasta-aine kosteusvaurioaltistumisen osoittamisessa
150000 euroa

Itä-Suomen yliopisto
KUOPIO
Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy elinkaarimallia käytettäessä ja energiatehokkuutta tavoiteltaessa (Yhteishanke 114121)
26000 euroa

Jyväskylän yliopisto
JYVÄSKYLÄ
Toimijuutta edistävään työssä oppimiseen (ALW-21) - Prosessit, kriittiset edellytykset ja tulokset (TULOS-ohjelma)
90000 euroa

Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos
JYVÄSKYLÄ
Johtaminen ja esimiestyö luovan ammatillisen toimijuuden mahdollistajana ohjelmistokehittämisen organisaatioissa
182000 euroa

Jyväskylän yliopisto Koulutuksen tutkimuslaitos
JYVÄSKYLÄ
Työurat yliopistoissa - Tutkimus akateemisesta työstä, työurien rakentumisesta sekä rekrytoitumisesta suomalaisissa yliopistoissa
60000 euroa

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation
LAHTI
Tuottavuuden kehittämisen esteet pk-yrityksissä
39000 euroa

Palkansaajien tutkimuslaitos
HELSINKI
Osa-aikatyö yksityisillä palvelualoilla
118910 euroa

Serenitas Consulting Oy
VANTAA
Hyvinvoiva Finanssiala 2014 - 2015 - Välineitä työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittämiseksi finanssialalla
80000 euroa

Tampereen teknillinen yliopisto
TAMPERE
Työväkivaltariskien torjuntatoimenpiteiden soveltuvuus - Ensiapu- ja päivystysyksiköissä
115000 euroa

Tampereen teknillinen yliopisto Tuotantotalous Porin yksikkö
PORI
Safety Serpentine
50000 euroa

Tampereen yliopisto
TAMPERE
Talouskriisit, työhyvinvointi ja työurat
170000 euroa

Tampereen yliopisto
TAMPERE
Sosiaali- ja terveysalan uudet ylirajaiset toimintaympäristöt: Tutkimus filippiiniläishoitajien koulutuksesta ja integroitumisesta suomalaisiin työyhteisöihin (TRANS-SPACE)
140000 euroa

Tampereen yliopisto
TAMPERE
OASIS - Pelillisen yhteistyön ja yhteisöllisen oppimisen tilat työssä
70000 euroa

Tampereen yliopisto
TAMPERE
Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana
85000 euroa

Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö
TAMPERE
Ekosysteemin ja menetelmällisen ohjeiston kehittäminen terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelun hankinnan onnistuneeseen hallintaan
110000 euroa

Tampereen yliopisto Työelämän tutkimuskeskus
TAMPERE
Organisaatioon sitoutuminen ja tiedon jakaminen tietointensiivisissä organisaatioissa
150000 euroa

Teknologian tutkimuskeskus VTT
TAMPERE
Comparing best practices of safety related control system development
90000 euroa

Teknologian tutkimuskeskus VTT
VTT
Työturvallisuutta vaarantavien kaasujen riskienhallintakeinojen tunnistaminen tavarankuljetuskonteissa
165000 euroa

Teknologian tutkimuskeskus VTT
TAMPERE
HITOP - Hitsaajan työolosuhteiden parantaminen
100000 euroa

Teknologian tutkimuskeskus VTT
VTT
Tulkitsevan työtavan oppiminen ja kehittäminen (TULOS-ohjelma)
150000 euroa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ympäristöterveyden osasto
KUOPIO
Mikrobialtistuminen kosteusvaurioituneissa kouluissa - työterveysriski opettajille
100000 euroa

Turun yliopisto
TURKU
Terveydenhuollon lähiesimiehen työn tehostaminen älykkäällä tiedonhallinnalla akuuttihoidossa
110000 euroa

Turun yliopisto Biokemian ja elintarvikekemian laitos
TURKU
Sisäilmaongelmien terveyshaittojen arviointi pölynäytteiden toksisuuden perusteella
148000 euroa

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu CCR-tutkimuspalvelut
TURKU
Digitaaliset pelit työhyvinvoinnin edistämisessä - Parhaat kansainväliset mallit ja suomalaisten organisaatioiden kokemukset
55000 euroa

Tutkimuspalvelu Lasse Ahtiainen
HOLLOLA
Palkansaajien järjestäytyminen ja työehtosopimusten kattavuus Suomessa vuonna 2013
50000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
SAFERA Value of safety
90000 euroa

Työterveyslaitos
OULU
Espoon ja Pohjois-Suomen Turvapuistot - Realistinen arviointi vaikuttavuudesta
94000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Kohti sopuisaa työyhteisöä (SOPUISA) - Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssin vahvistaminen työpaikalla
143493 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Ikääntyvien työhön osallistuminen. Kirjallisuus-selvitys vaikuttavista tekijöistä
25000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Työntekijöiden terveys- ja turvallisuusriskit rakennusten kosteusvaurioselvityksissä
125000 euroa

Työterveyslaitos
TURKU
Suojaava ilmanjako sairaaloiden eristystiloissa
60000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
12-tunnin vuorojärjestelmän turvallinen ja työhyvinvointia edistävä toteuttaminen teollisuudessa
95600 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Keskeyttävien työolomuutosten ennakointimalli tietointensiivisen työskentelyn parantamiseksi
90000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Astmaa ja keuhkoahtaumatautia sairastavien työkyky suomalaisessa väestössä ja sen tukeminen
99000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Monitilatoimistojen sisäympäristö, käytettävyys ja tilankäyttäjien hyvinvointi (MOSI)
125000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy elinkaarimallia käytettäessä ja energiatehokkuutta tavoiteltaessa (Yhteishanke 114154)
43000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Vuorotyöntekijöiden unen ja vireyden tukeminen työterveyshuollossa
157000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Nanomateriaalien ja niiden pintaominaisuuksien haitallisuuden määrittäminen proteiinimodifikaatioiden avulla
140000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Omailmoitus - sairauspoissaolon omailmoituksen käyttöönoton vaikutus poissaoloihin ja työterveyspalveluiden käyttöön
70000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Monitilatoimistot ja työntekijäin hyvinvointi - vertailu huonetoimistoihin
50000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Materiaalia lisäävän valmistuksen (3D-tulostus) kaasu- ja hiukkaspäästöt eri työvaiheissa
120000 euroa

Työterveyslaitos
KUOPIO
Terveydenhuollon työprosessien, palvelujen ja tilojen kehittäminen Lean-ajattelun avulla
95000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Työaikojen muutosten ja kehittämisinterventioiden vaikutukset työturvallisuuteen, työhyvinvointiin ja työuriin
220000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Työperäinen altistuminen eräille hormonitoimintaa häiritseville ftalaateille ja fenoleille Suomessa
117000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Vaikuttava työuupumusinterventio - Systemaattinen katsaus ja siihen perustuva toimintaohje
55000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Edellytykset vaikuttavaan terveyden edistämiseen työterveysyhteistyössä
40000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Yhteisövastuu, turvallisuus ja työturvallisuusrikos muuttuvan työelämän ja lainsäädännön käytännöissä
155000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Sisäilmaoireilu - Kosteusvaurioon liittyvän astman ja ympäristöherkkyyden bioprofiilit
180000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Työhön liittyvän astman diagnostiikkaan soveltuvien merkkiaineiden kartoittaminen epigenetiikan ja transkriptomiikan avulla
170000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
AikaJärjestys asiantuntijatyössä
130000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Työssä vai eläkkeellä: Miten edistetään työssä jatkamista ja hyvinvointia vahvistamalla valmistautuneisuutta eläkeratkaisuihin - kenttäkokeellinen interventiotutkimus työorganisaatioissa
170000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Occupational risk factors and neurodegenerative disease
15000 euroa

Työterveyslaitos, Helsingin aluetoimipiste
HELSINKI
SAFERA Improving resilience in waste transports
75000 euroa

Vaasan yliopisto Johtamisen yksikkö
VAASA
Henkilöstöjohtamisen tila, tarpeet ja tulosvaikutukset pk-yrityksissä
112777 euroa

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
HELSINKI
Kaikille sopiva työ ja työyhteisö -hanke - Ratko-mallin edelleen kehittäminen
95000 euroa

Tiedotus - Tutkimustiedon levittämiseen

ID Mahlakaarto Oy
TAMPERE
Vahvistu työssäsi - Voimauta työyhteisöäsi -kirjahanke
11350 euroa

Laurea-ammattikorkeakoulu
PORVOO
Unexpected Encounters - Senses and Touching in Services and Care.
Encounters15 - 4th Encounters Conference 17.-19.3.2015, Porvoo
4000 euroa

Organisaatiodynamiikka FINOD ry
Organisaatio kokemuksena - mistä syntyy mielikuva organisaatiosta?
3000 euroa

Tampereen yliopisto
TAMPERE
Smartphone application "Recovery Coach" ("minimum viable product" with the essential features)
10000 euroa

Tuotekehitys Oy Tamlink
TAMPERE
FITPIS aktivointi- ja tiedonjakamishanke
13500 euroa

Turun yliopisto Aerobiologian yksikkö
TURKU
Sisäilmapaja 6, 19.-20.11.2014
4000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
Laatuportin kehittäminen ja tuotteistaminen
50000 euroa

Työterveyslaitos
HELSINKI
International Congress on safety of Engineered Nanoparticles and Nanotechnologies -SENN2015
10000 euroa

Työterveyslaitos
TAMPERE
21st Nordic Research Conference on Safety (NoFS2015)
10000 euroa


Kehittämisavustus - Tutkimusperusteiseen työelämän kehittämiseen


ASTQ Supply House Oy
ESPOO
Turvalliset ja tehokkaat vahinkosaneerauksen menetelmät = TUVASA
25000 euroa

Akaan kaupunki
AKAA
Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten ja perheiden palvelujen henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke
9956 euroa

Alavus Ikkunat Oy
ALAVUS
Ergonomian ja tuottavuuden kehittäminen Alavus Ikkunat Oy:llä
12820 euroa

Espoon kaupunki
ESPOON KAUPUNKI
Toiminnalliset menetelmät esimiesten itsetuntemuksen ja yhteisötaitojen kehittämisen välineenä.
7500 euroa

Fazer Leipomot Oy
VANTAA
Jauhopölyn hallinta lähileipomoissa osana turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittämistä
18480 euroa

Finlandia-talo Oy
HELSINKI
Hyveet työssä 2.0 -työyhteisöprosessi
4270 euroa

Finnpilot Pilotage Oy
HELSINKI
Yö väylällä
30000 euroa

GlaxoSmithKline Finland Oy
ESPOO
Luova johtaminen - Taiteista arvoa esimiestyön kehittämiseen
16000 euroa

Helenan vanhainkodin säätiö
HELSINKI
Monikulttuurisen toimintamallin ja -kulttuurin kehittämishanke
20750 euroa

Helsingin Mylly Oy
JÄRVENPÄÄ
Helsingin Mylly Oy:n Järvenpään mylly pölyttömämmäksi yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa
12055 euroa

Hyvinkään kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi
HYVINKÄÄ
Nopea ongelmanratkaisu yhteiskehittelynä (NOPSA) - menetelmän kehittäminen monimutkaisten asiakastilanteiden eteenpäin vievään ratkaisemiseen
6350 euroa

Hämeenlinnan kaupunki
HÄMEENLINNA
Johtajuutta jatkuvaan kehittämiseen (mukana viisi eri organisaatiota)
52000 euroa

Invalidisäätiö Orton
HELSINKI
Mielen hyvinvointitreeni työelämässä (MHTT)
7499 euroa

Jyväskylän yliopiston kielikeskus
JYVÄSKYLÄ
Kielikeskus tulevaisuuden työpaikkana: tavoitteet, toimintamallit ja työnteon tilat
7182 euroa

KJ-ilmastointi Oy
KLAUKKALA
Työn tuottavuuden, turvallisuuden ja ergonomian kehittäminen KJ-Ilmastointi Oy:ssä
8000 euroa

Kallion seurakunta
HELSINKI
Hyveet työssä Kallion seurakunnan henkilöstön kehitysprojekti
2800 euroa

Kempeleen kunta
KEMPELE
Uran huippuvuodet -valmennus
3850 euroa

Kiipulasäätiö
TURENKI
Kaikki vaikuttaa - Kiipulan kuntoutuskeskuksen kehittämishanke 2014-2015
21020 euroa

Lapin yliopisto
ROVANIEMI
Yliopistoviestintä 2.0: Sisäilmaongelmaisen kiinteistön viestinnän mallinnus - viestinnän suunnittelu ja toteutus ongelmien havaitsemisesta kiinteistön korjausten jälkeen tapahtuvaan paluumuuttoon
15000 euroa

Lapinlahden kunta
LAPINLAHTI
Sisäilman laadunvarmistus ja henkilökunnan terveysvasteet terveyskeskuksen peruskorjaushankkeessa
34616 euroa

Medigo Oy Ounasvaaran Pirtit
ROVANIEMI
Kohti yhteisöllistä tulevaisuutta -kehittämisohjelma
27555 euroa

Mikkelin kaupunki Etelä-Savon pelastuslaitos
MIKKELI
Lähiesimiestyön kehittämisohjelma Etelä-Savon pelastuslaitoksen henkilöstöjohtamisen osaamisen parantamiseksi
12162 euroa

Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag
VANTAA
Organisaatiokulttuurin kehittymisen seuranta- ja kehitysprosessi
30883 euroa

Otavamedia Oy
OTAVAMEDIA
Hyveet työssä - henkilöstö- ja esimiesprosessi
8930 euroa

Oulun yliopiston Hammaslääketieteen laitos
OULU
Suun terveydenhuollon koulutuksessa käytettävien työprosessien ja työtilojen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa
5000 euroa

Palmionet Oy
JOENSUU
Turvallinen ja ergonominen pylväskenkä (TEP)
6225 euroa

Raision kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus
RAISIO
Uuden ajan esimies
48000 euroa

Rauman kaupunki
RAUMA
Rajanylityksiä ja rautalankaa - Rauman Perhekeskusverkoston kehittäminen
29900 euroa

SK Hankintapalvelut Oy
TAMPERE
Sydänsairaalan tukipalvelujen kehittämisprojekti
15000 euroa

SOL Palvelut Oy
HELSINKI
SOL palveluprosessin uudistaminen ja tarvittavien ICT-välineiden kehityksen koordinointi
22500 euroa

SOL Palvelut Oy
HELSINKI
Onnen Reppu - työhyvinvoinnin kehittämishanke
31500 euroa

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PORI
SATAPLUS - Ergonomisia kriteerejä ja hyviä käytäntöjä ylipainoisen potilaan liikkumisen ja avustamisen tukemiseksi
10000 euroa

Sateenkaari Koto Oy
TURKU
Palvelevaa johtamista ja työn tuunausta
35750 euroa

Toijalan Koneterä Oy
AKAA
Terätuotannon sujuvuuden lisääminen
13990 euroa

Varusteleka Oy
HELSINKI
Varustelekan tuotekeräilyn ja toimituspakkausten kehitysprojekti
10000 euroa

Viherpojat Oy
HÄMEENLINNA
Työturvallisuuden, ergonomian ja työn tehokkuuden kehittäminen 2014
7600 euroa

Matkastipendit

Aho Simo
TAMPERE
The 7th Nordic Working Life Conference, Forum för arbetslivsforskning FALF, 11.-13.6.2014, Ruotsi
600 euroa

Airila Auli
KERAVA
The 11th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, 14.-16.4.2014, Iso-Britannia
800 euroa

Catalán Julia
HELSINKI
The 7th International Nanotoxicology congress, Nanotox2014, 23. - 26.4.2014, Turkki
900 euroa

Collin Kaija
JYVÄSKYLÄ
ALAPP, 4th International conference Applied Linguistics and Professional Practice, 11.-13.9.2014, Sveitsi
800 euroa

Edinger Piia
VAASA
The British Academy of Management (BAM) Conference, The Role of the Business School in Supporting Economic and Social Development, 9-11.9.2014, Pohjois-Irlanti
800 euroa

Eerola Petteri
TAMPERE
XVIII ISA World congress of sociology 13 - 19.7.2014, Japani
1000 euroa

Eskelinen Kaisa
HELSINKI
The 7th Nordic Working Life Conference. Threats and Possibilities Facing Nordic Working Life 11. - 13.6.2014, Ruotsi
600 euroa

Fagerström Virpi
TURKU
AHFE, 5th Int. Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 20.-24.7.2014, Puola
900 euroa

Heino Hannamari
KIRKKONUMMI
The 4th Congeress of the International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR), 29.-3.10.2014, Australia
1500 euroa

Heinonen-Guzejev Marja
HELSINKI
ICBEN 2014, The 11th International Congress on Noise as a Public Health Problem, 1. - 5.6.2014, Japani
1000 euroa

Herrala Mikko
KUOPIO
NIVA Occupational Hazards and Reproductive Health, 3-6.11.2014, Espoo
800 euroa

Horppu Ritva
HELSINKI
WDPI, 3rd International Conference of the Work Disability Prevention and Integration, 29.9.-1.10.2014, Kanada
1100 euroa
Huhtala Mari
JYVÄSKYLÄ
The 11th Conference European Academy of Occupational Health Psychology, EAOHP, 14.-16.04.2014, Iso-Britannia
800 euroa

Häkkinen Sari
LAPPEENRANTA
16th Annual ILA Global Conference, Conscious Leading for Global Change - Emergence of our Collective Realities, 30.10 - 2.11.2014, Yhdysvallat
1500 euroa

Juholin Elisa
HELSINKI
Euprera 2014 Congress, European Public Relations Education and Research Association, 11.-13.9.2014, Belgia
800 euroa

Järvelin-Pasanen Susanna
TOIVALA
NIVA Working hours and health -koulutus, 19.-23.5.2014, Kirkkonummi
800 euroa

Kaatrakoski Heli
HELSINKI
The 4th Congeress of the International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR), 29.-3.10.2014, Australia
500 euroa

Kallio Katri
OULU
PERUTTU 14.2.2014: The 2nd International Conference on The Human Side of Service Engineering, AHFE 2014, 19.-23.6.2014, Puola

800 euroa
Karhapää Sari-Johanna
JOENSUU
8TH FINT/EIASM conference on trust within and between organisations, First International Network on Trust (FINT)/European Institute for Advanced Studies in Management(EIASM), 5.11-7.11.2014, Iso-Britannia
700 euroa

Kontro Merja
LAHTI
International Conference on Emerging Trends in Biotechnology, 6. - 9.11.2014, Intia
1000 euroa

Kostamo Tuukka
ESPOO
XII ISLC International Studying Leadership Conference, 14.-16.12.2013, Italia
750 euroa

Kultalahti Susanna
VAASA
The 13th International Conference of the Society for Global Business & Economic Development, SGBED, 16.-18.7.2014, Italia
800 euroa

Laitinen Sirpa
KUOPIO
Airmon2014 the 8th International Symposium on Modern Principles for Air Monitoring and Biomonitoring, 14.-19.6.2014, Ranska
1000 euroa

Lappalainen Vuokko
KUOPIO
Niva-kurssi Indoor Climate and Health - Building dampness and use of energy in buildings, 31.3.-4.4.2014, Ruotsi
1000 euroa

Leinonen Tarja
OULU
COLLA 2014, The Fourth International Conference on Advanced Collaborative Networks, Systems and Applications, IARIA, 22.-26.6.2014, Espanja
900 euroa

Lindström Sara
HELSINGFORS
The 7th Nordic Working Life Conference - Threats and Possibilities Facing Nordic Working Life, 11. - 13.6.2014, Ruotsi
800 euroa

Luoma Marianna
HELSINKI
Niva-kurssi Indoor Climate and Health - Building dampness and use of energy in buildings, 31.3.-4.4.2014, Ruotsi
1000 euroa

Mattila Susanna
TAMPERE
Working on Safety Conference 2014 - Learning from the past to shape a safer future 7th international conference, Workingonsafety.net, 30.9.-3.10.2014, Iso-Britannia
1000 euroa

Merivirta Maija-Leena
RUUTANA
XX World Congress on Safety and Health at Work - Global Forum for Prevention, 24.-27.8.2014, Saksa
400 euroa

Mustosmäki Armi
JYVÄSKYLÄ
The 27th Conference of the Nordic Sociological Association, "Exploring the Blind Spots" 14.-16.8.2014, Ruotsi
900 euroa

Mäkinen Helena
HELSINKI
6th European Conference on Protective Clothing, CENTEXBEL ja ESPC (European Society of Protective Clothing), 14. - 16.5.2014, Belgia
700 euroa

Mänttäri Satu
The 5th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics 2014 and the Affiliated Conferences, AHFE International, 19.-23.07.2014, Puola
800 euroa

Nieminen Mika P.
LOHJA
The 16th International Conference on Human-Computer Interaction, HCII 2014, 22 - 27.6.2014, Kreikka
800 euroa

Nätti Jouko
JYVÄSKYLÄ
The 7th Nordic Working Life Conference, 11. - 13.6.2014, Ruotsi
700 euroa

Ojala Satu
TAMPERE
Annual Meeting of the International Working Party on Labour Market Segmentation. Changing Patterns of Segmentation & Polarisation: Causes, Consequences & Counter Strategies. 11.-13.9.2014, Iso-Britannia
700 euroa

Palomäki Eero
ESPOO
16th International Conference on Human-Computer Interaction, 22.-27.6.2014, Kreikka
700 euroa

Palukka Hannele
TAMPERE
The 5th STS Italia Conference A Matter of Design. Making Society through Science and Technology, 12. - 14.6.2014, Italia
600 euroa

Pennanen Eveliina
JYVÄSKYLÄ
PERUTTU 14.8.2014: NCA 100th Annual Convention, National Communication Association, 19. - 25.11.2014, Yhdysvallat
900 euroa

Pietilä Maria
HELSINKI
The 30th EGOS Colloquium, 3.-5.7.2014, Hollanti
800 euroa

Porkka Pasi
PORI
The 6th International Conference on Safety and Environment in Process and Power Industry, 13. - 16.4.2014, Italia
1200 euroa

Punakallio Anne
VANTAA
PERUTTU 27.6.2014: ISPGR World Congress, 29.6-3.7.2014, Kanada
1400 euroa

Rantavuori Juhana
HELSINKI
The 4th Congeress of the International Society for Cultural and Activity Research (ISCAR), 29.-3.10.2014, Australia
1500 euroa

Rautamäki Hannele
HELSINKI
RENT 2014, Research in Entrepreneurship and Small Business, 19.-21.10.2014, Luxembourg
900 euroa

Reiman Marjut
KUOPIO
Indoor Air 2014 kongressi, 7-12.7.2014, Hong Kong, Kiina
1200 euroa

Ruokolainen Mervi
RUUTANA
PERUTTU 2.6.2014: Psykologia 2014 -kongressi, 20.-22.8.2014, Joensuu
500 euroa

Saksela-Bergholm Sanna
KIRKKONUMMI
XVIII International World Conference of Sociology. Facing an Unequal World - Challenges for Global Sociology, 13-19.7.2014, Japani
1100 euroa

Saunila Minna
LAHTI
PERUTTU 19.5.2014: The 15th International CINet Conference, The Continuous Innovation Network, Budapest, 7. - 9.9.2014, Unkari
700 euroa

Selander Kirsikka
KUOPIO
2nd ISTR PhD seminar, 20.-22.7.2014 ja ISTR 11th International society for third-sector research conference, 22.-25.7.2014, Saksa
700 euroa

Silvennoinen Riitta
KERAVA
Academy of Management Annual Meeting 2014, 1. - 5.8.2014, Yhdysvallat
1300 euroa

Syvänen Sirpa
ORIVESI
11th International Sympsium on Human Factors in Organisational Design and Management and 46th NES Conference, 17. - 21.8.2014, Tanska
900 euroa

Takala Esa-Pekka
HELSINKI
3rd WDPI Conference Implementing Work Disability Prevention Knowledge, 29.9.-1.10.2014, Kanada
1000 euroa

Tammelin Mia
JYVÄSKYLÄ
European Society on Family Relations, 3. - 6.9.2014, Espanja
700 euroa

Vanhala Anni
PIRKKALA
European Health Management Association EHMA Annual Conference 2014, Leadership in Healthcare, from bedside to board 24. - 26.6.2014, Iso-Britannia
700 euroa

Virkkunen Jaakko
HELSINKI
The 11th International Conference of the Learning Sciences 23-27.6.2014, Yhdysvallat
1500 euroa

Vänninen Irene
FORSSA
International Conference of the Learning Sciences. Learning and becoming in practice 23.-27.6.2014, Yhdysvallat
1500 euroa

Yli-Kaitala Kirsi
HELSINKI
17th Nordic Migration Conference, Flows, Places and Boundaries - Migratory Challenges and New Agendas, 13.-15.8.2014, Tanska

400 euroa
Ylöstalo Hanna
PIRKKALA
Nordic Working Life Conference (FALF) 11.-13.6.2014 Ruotsi
800 euroa


Stipendit - Opinnäytetyön loppuunsaattaminen

Ala-Kortesmaa Sanna
TAMPERE
Optimal listening, relational tensions and well-being at work in legal context -väitöskirjatyö
6500 euroa

Alho Rolle
HELSINKI
Ammattiyhdistysliike maahanmuuton ristipaineessa -väitöskirjatyö
6000 euroa

Franssila Heljä
TAMPERE
Informaation käytön suorituskyky informaatiointensiivisessä työssä -väitöstyö
7700 euroa

Heinimaa Tanja
KANGASALA
Onnettomuuksien tutkinnan vaikuttavuus ja hyödynnettävyys Suomen Seveso-laitosten turvallisuuden kehittämisessä -lisensiaattityö
4500 euroa

Jansson Satu-Mari
HELSINKI
Teatteri ja draama työelämän oppimismuotoina - Teatterillista interventiota virittämässä toiminnan kehittämiseksi -väitöskirjatyö
7000 euroa

Jokiniemi Krista
KUOPIO
Hoitotyön kliininen asiantuntijuus suomalaisessa terveydenhuollossa - toimintamallin kehittäminen -väitöskirjatyö
2200 euroa

Jumpponen Mika
KUOPIO
Biopolttolaitoksen huoltotyöntekijöiden altistuminen voimalaitosten tuhkan sisältämille komponenteille -väitöstyö
7000 euroa

Järvelin-Pasanen Susanna
TOIVALA
Työaika ja psykofysiologinen kuormittuminen hoito- ja opetustyössä -väitöskirjatyö
7000 euroa

Kallio Katri
OULU
Oppiminen innovaatioiden lähteenä - kohti yhteistä kehittämistä asiakkaiden kanssa -väitöskirjatyö
7000 euroa

Korhonen Heidi
ESPOO
Asiakkaiden osallistaminen teollisuuden palveluinnovaatioihin -väitöstyö
6000 euroa

Korkala Salme
TIKKAKOSKI
Johtajien positioituminen työyhteisön vaikeiden konfliktien hallinnassa -väitöstyö
6800 euroa

Kuokkanen Anna
HELSINKI
Johtamisoppien merkitys työorganisaation ihmissuhteiden rakentumisessa ja työntekijäkuvan muutoksessa Suomessa 1930 - 2010 -väitöskirjatyö
6300 euroa

Lemström Thomas
TURKU
Reformi ja uudistuminen terveydenhuollon organisoinnissa -väitöskirjatyö
21000 euroa

Leponiemi Ulriika
YLÖJÄRVI
Yhteisölliset käytännöt pienten kuntien johtamisessa -väitöstyö
21000 euroa

Leppälä Jarkko
JÄRVENPÄÄ
Turvallisuusjohtaminen maatiloilla -väitöstyö
7000 euroa

Muinonen Raija
ESPOO
Työhyvinvoinnin johtaminen ja sen vaikutukset yksilölle ja yritykselle - osallistava tutkimus -lisensiaattityö
4000 euroa

Mänttäri-van der Kuip Maija
SÄYNÄTSALO
Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi ja muuttuva julkisen sektorin sosiaalityö -väitöstyö
6000 euroa

Pihlajasaari Pia
PALOKKA
Työntekijöiden hyvinvointi eettisen organisaatiokulttuurin ja eettisen kuormittuneisuuden näkökulmista -väitöskirjatyö
7000 euroa

Sillanpää Virpi
LEMPÄÄLÄ
Tuloksellisuuden johtaminen ja mittaaminen hyvinvointipalveluissa -väitöstyö
7000 euroa

Soininen Tiina
JOENSUU
Työsuhteiden keston ajallinen vaihtelu - Pitkittäistarkastelu työsuhteiden keston muutoksesta Suomessa 1991 - 2009 -väitöskirjatyö
3000 euroa

Tappura Sari
TAMPERE
Esimiesten työterveyden ja työturvallisuuden johtamisen osaamisen arviointi ja kehittäminen -väitöstyö
7700 euroa

Unkila Kirsi
TAMPERE
Kertomuksia ammatillisesta kuntoutumisesta - Kelan ammatilliselle kurssille osallistuneiden kuntoutujien kertomuksia ammatillisesta kuntoutuksesta -lisensiaattityö
4000 euroa

Virtaharju Jouni
HELSINKI
Representations of Leadership -väitöstyö
7700 euroa

Tutkijastipendit

Bergman-Pyykkönen Marina
LAHTI
Perhesovittelijaksi kehittyminen - käsitteen muodostus ja identiteettineuvottelut moniammatillisissa ja moniorganisatorisissa oppimisverkostoissa -väitöstyö
21000 euroa

Heino Hannamari
ESPOO
Häiriöiden hallinta yrityksen strategisen johtamisen prosessissa -väitöstyö
21000 euroa

Hoffrén Minna
KUOPIO
Tuhoava johtaminen ja johtamistoiminnan kielteiset piirteet terveydenhuollon työyhteisöissä -väitöstyö
21000 euroa

Jalonen Meri
ESPOO
Rajakohteet verkostoituneissa tuotekehitysprosesseissa. Tuote- ja tuotantokonseptien kehittyminen artefaktien kokeellisen kehittämisen kautta -väitöskirjatyö
21000 euroa

Kaatrakoski Heli
HELSINKI
Towards conceptualising customers in public sector -väitöskirjatyö
21000 euroa

Kaatrakoski Heli
HELSINKI
Towards conceptualising customers in public sector -väitöskirjatyö
21000 euroa

Kangas Heli
ESPOO
Terveydenhuollon ammattien uudenlaiseen keskinäiseen valtajakoon perustuvan työnjaon vaikutukset työn mielekkyyteen, työvoiman käyttöasteeseen ja kustannuksiin -väitöskirjatyö
21000 euroa

Kenttä Peter
ESPOO
PERUTTU 27.2.14: Systeeminäkemys "tiheästä itsestä" hyvinvoinnin ja organisaatiomuutoksen keskiössä -väitöskirjatyö
21000 euroa

Kurvinen Heidi
OULU
Suomalaisten toimittajanaisten kokemukset tasa-arvosta 1960-luvulta 2000-luvulle
21000 euroa

Kujanpää Kirsti
HELSINKI
Henkilöstövoimavarojen johtaminen ja monikulttuurisen työyhteisön työhyvinvointi -väitöskirjatyö
21000 euroa

Murtola Laura-Maria
TURKU
Terveydenhuollon lähiesimiesten työn tehostaminen älykkäällä tiedon hallinnalla akuuttihoidossa -väitöstyö
21000 euroa

Nislin Mari
HELSINKI
Päiväkodin kasvattajien työssä jaksaminen, stressin säätely ja pedagogisen työn laatu -väitöstyö
21000 euroa

Norontaus Annukka
JÄMSÄ
Oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuus yrityksessä -väitöstyö
21000 euroa

Nurmi Sanna-Maria
TURKU
Eettisten periaatteiden toteutuminen kliinisessä tutkimuksessa - hallinnon ja johtamisen näkökulma -väitöskirjatyö
21000 euroa

Ojanen Miia
ESPOO
Työn ja kodin ristiriitojen yhteys myöhempään työuraan ja sairauspoissaoloihin suomalaisilla palkansaajilla - rekisteriperustainen seurantatutkimus. -väitöstyö
21000 euroa

Palomäki Eero
ESPOO
Työhön liittyvän jokapäiväisen toiminnan ja tuntemusten selvittämien LifeScope-metodologialla -väitöskirjatyö
21000 euroa

Palvalin Miikka
TAMPERE
Uusien työnteontapojen vaikutus tietotyön tuottavuuteen -väitöstyö
21000 euroa

Pedak Maarit
HELSINKI
Johtaminen, viestintä ja yhteisökriisistä selviytyminen -väitöstyö
21000 euroa

Perko Kaisa
TAMPERE
Leadership and employee well-being -investigating the relationship from multiple perspectives - What matters for whose well-being? -väitöstyö
21000 euroa

Pulkki Auli
JOENSUU
Oppimisvaikeus työelämässä -väitöskirjatyö
21000 euroa

Rantonen Jarmo
LAPPEENRANTA
Pitkittyneen ja toistuvan alaselkäkivun hallinta työterveyshuollossa -väitöskirjatyö
21000 euroa

Ristimäki Päivi
TIKKAKOSKI
Rebuilding business activity. An activity-theoretical study of strategic learning in an ICT firm -väitöskirjatyö
21000 euroa

Salmi Ilkka
ROVANIEMI
Tietotyöntekijöiden työvoinnin johtaminen tietointensiivisessä organisaatiossa -väitöstyö
21000 euroa

Saunders Hannele
VANTAA
Finnish Registered Nurses' Readiness for Evidence-Based Practice: Implementing the Paradigm Shift of Transforming Evidence for Clinical Practice -väitöskirjatyö
21000 euroa

Teirilä Laura
VANTAA
Synnynnäisen immuunipuolustuksen vaste kosteusvauriomikrobien rakenteille -väitöskirjatyö
21000 euroa

Ukkola Soja
KIVINIEMI
Tietotyön työaikakulttuurit -väitöskirjatyö
21000 euroa

Viitasalo Niina
NOKIA
PERUTTU 27.2.2014: Ikäsyrjintä työpaikoilla ja varttuneiden työntekijöiden työurat.
21000 euroa

Virtaluoto Jenni
OULU
Developing technical communication through activity theory -väitöskirjatyö
21000 euroa

Muu stipendi

Ahonen Guy
ESPOO
Strategisen hyvinvoinnin johtaminen
5100 euroa

Brennan Christopher
ROVANIEMI
Working Tourists in Lapland: Non-typical employment for non-locals?
30000 euroa

Ervasti Jenni
HELSINKI
Diabetes ja työkyvyn ennuste - valtakunnallisesti edustavaan väestöotokseen perustuva rekisteritutkimus
3400 euroa

Havunen Risto
NOKIA
Pomo puun ja kuoren välissä -kirja
1700 euroa

Härkänen Marja
SAVONLINNA
Interaktiivinen peli-interventio sairaalassa työskentelevien sairaanhoitajien lääkehoidon osaamisen ja turvallisuuden kehittämiseen
30000 euroa

Karhunen Hannu
HELSINKI
Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset pitkän aikavälin työmarkkinatulemiin
13000 euroa

Koivisto Joonas
ESPOO
Synteettisten nanomateriaalien altistumisen ja riskinarviointi sekä riskien hallinta
5000 euroa

Lahti Malgorzata
JYVÄSKYLÄ
Postdoctoral research Knowledge processes in culturally diverse knowledge intensive workplaces in Finland
30000 euroa

Liewendahl Helena
EKENÄS
Myötävaikutteinen palvelujohtaminen käytännössä. Käytäntöön soveltuvan myötävaikutteisen palvelujohtamismallin jalostus ja kartoitus henkilöstön kokemuksista
24000 euroa

Miettinen Mirella
TOIVALA
Kuinka paljon ja millaisille nanohiukkasille työpaikoilla altistutaan Suomessa?
31000 euroa

Murto Jari
TURKU
Työehtosopimusten palkkausjärjestelmien mukainen henkilökohtainen palkanosa työnantajan johtamisvälineenä ja yhtenä vähimmäispalkan määrittäjänä - post doc -tutkimus
26000 euroa

Nordin Maria
HELSINKI
Kosteusvaurioiden ja sisäilmaongelmien ehkäisy arkkitehtuurin keinoin -tutkimus
5000 euroa

Pitkäaho Taina
KUOPIO
Perhehoitomalli vastasyntyneiden hoidossa: intervention seurantatutkimus 2013 - 2017
16000 euroa

Rautamäki Hannele
HELSINKI
Psykologinen omistajuus ja työnilo perheomisteisissa palveluyrityksissä
4800 euroa

Reijula Jere
KUOPIO
Tupakkalain vaikutus ravintolatyöntekijöiden altistumiseen työssä tupakansavulle ja terveyteen Suomessa -väitöstyö
7000 euroa

Saksela-Bergholm Sanna
KIRKKONUMMI
Ollako vai eikö olla osa pysyvää työvoimaa? Ulkomaalainen työntekijä työvoiman tarpeen täyttäjänä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
24350 euroa

Savolainen Kai
HELSINKI
Nanoteknologia, nanomateriaalit ja turvallisuus -kirja
15000 euroa

Sydänmaanlakka Pentti
ESPOO
Älykäs vai älytön julkinen johtaminen tutkimus ja kirjaprojekti
9000 euroa

Tiililä Maarit
KAUNIAINEN
Uuden johtajan 100 ensimmäistä päivää -kirjakäsikirjoituksen loppuun saattaminen
11000 euroa
Turunen Teem
u
HELSINKI
Millainen organisaatio, sellainen työntekijä? Affektiivisen organisaatiositoutumisen yleisyys, selittäjät ja seuraukset
30000 euroa

Tuori Annamari
HELSINKI
Hidden Inequalities? Diversity and Silence in ICT companies
30000 euroa

Upadyaya Katja
WEST BLOOMFIELD MI USA
Tarmokkuus, uppoutuminen, omistautuminen ja tyytyväisyys. Opiskelu- tai työinnon ja -tyytyväisyyden pitkäaikaiset yhteydet, ennustajat, ja seuraukset
30000 euroa

Zitting Kirsi-Marja
BOSTON MA USA
Väsymyksen ja unen puutteen vaikutus vireystilaan, ajokykyyn ja onnettomuusriskiin yötyötä tekevillä työntekijöillä
14000 euroa

Valkonen Tuula
SALO
Uudenlainen työyhteisön sisäiseen arvottamiseen perustuva menetelmä -kuvaus, Deep Talk
7000 euroa