Post doc -stipendi:
Loppuraportin muoto ja sisältö

Hyvä hankkeen vastuuhenkilö,

loppuraportti on hankeyhteenveto työn etenemisestä sekä tuloksista.

Lyhyt ja tiivis hankeyhteenveto kirjoitetaan työskentelyalustassa valmiiksi annettujen otsikoiden mukaisesti suomeksi tai ruotsiksi rahaston asiointisivulla Hankeyhteenveto ja loppuraportti.

Lisäksi liitetään asioinnin kautta erillinen pdf-tiivistelmä suomeksi tai ruotsiksi, josta käy ilmi tutkimusraportin tai artikkelien taustat, menetelmät, aineistot, metodit, päätulokset ja pohdinta tulosten yleistettävyydestä ja hyödynnettävyydestä suomalaisilla työpaikoilla.

Hakemuksessa luvattua tulosaineistoa ja muuta hankkeeseen liittyvää liiteaineistoa esim. tutkimusraportti tai artikkelit liitetään yksittäisinä pdf-tiedostoina Hankeyhteenveto ja loppuraportti -sivun kautta.

Lisätietoja

Hankkeen yhteyshenkilöltä, puh. 09 6803 3311.