Tiedotus- ja koulutushankkeet:
Loppuraportin muoto ja sisältö

Hyvä hankkeen vastuuhenkilö,

loppuraportti on hankkeen rahoitussopimuksen mukainen tulosaineisto ja jonka hakija on luvannut tuottaa hakemuksessaan. Raportin tavoitteena on edesauttaa hankkeen tulosten hyödyntämistä laajasti Suomen työelämään.

Loppuraportti voi olla muun muassa kirja, koulutus- tai oppimismenetelmä, cd-tallenne, internetsivut jne.

Raportista on käytävä selvästi ilmi, että Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen. Esimerkiksi, että julkaisun kannessa on Työsuojelurahaston logo. Sisäsivulla rahaston osallistumisen rahoitukseen voi ilmaista esimerkiksi kirjoittamalla: "Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen". Myös hanketta esittelevissä kalvoissa, postereissa ja www-sivuilla käytetään rahaston logoa.  

Loppuraportista on tehtävä suomeksi tai ruotsiksi erillinen, selkeä ja ymmärrettävä tiivistelmä, tulosten/tulosaineiston hyödynnettävyydestä suomalaisilla työpaikoilla. Enintään 1500 merkkiä välilyönteineen.

Kun on kyse kirjasta tai muusta painetusta julkaisusta, se toimitetaan kahtena (2) kirjastojakelukelpoisena kappaleena postitse sekä pdf-tiedostona rahaston asiointisivulla Hankeyhteenveto ja loppuraportti.

Hankkeen päätyttyä, hakija laatii hallinnolliset raportit rahaston asiointisivulla Hankeyhteenveto ja loppuraportti ja toimittaa tarvittavat tuotteet (esim. kirjat) postitse rahastoon neljänä kappaleena: Työsuojelurahasto, Pohjoiseplanadi 21 A, 00100 Helsinki.

Kaupallisesti myytävänä olleen tuotteen pdf-tiedosto toimitetaan rahastolle tuotteen aktiivisen myynnin päätyttyä vapaasti julkaistavaksi rahaston internet-sivuille hankkeen tiedotteen yhteydessä, mikäli tälle ei ole juridisia esteitä.

Lisätietoja

Hankkeen yhteyshenkilöltä, puh. 09 6803 3311.