Tiedotus- ja koulutushankkeet:Loppuraportin muoto ja sisältö


Loppuraportti on hankkeen rahoitussopimuksen mukainen tulosaineisto, jonka hakija on luvannut tuottaa hakemuksessaan. Raportin tavoitteena on auttaa hankkeen tulosten hyödyntämistä laajasti Suomen työelämään.

Loppuraportti voi olla muun muassa kirja, koulutus- tai oppimismenetelmä, cd-tallenne, video, internetsivut jne.

Raportista on käytävä selvästi ilmi, että Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen. Esimerkiksi, että julkaisun kannessa on Työsuojelurahaston logo. Sisäsivulla rahaston osallistumisen rahoitukseen voi ilmaista esimerkiksi kirjoittamalla: "Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen". Myös hanketta esittelevissä kalvoissa, postereissa ja www-sivuilla käytetään rahaston logoa.  

Työsuojelurahasto on muuttanut loppuraporttien toimittamista koskevaa ohjeistusta.  1.1.2020 jälkeen rahoitettujen hankkeiden loppuraportit on toimitettava vain pdf-tiedostona oma.tsr.fi -järjestelmän kautta. Painettuja loppuraportteja ei enää vaadita 1.1.2020 jälkeen rahoitetuilta hankkeilta.  

Ennen 1.1.2020 rahoitetut hankkeet toimittavat loppuraportin sekä painettuna että pdf-tiedostona. Kun on kyse kirjasta tai muusta painetusta julkaisusta, se toimitetaan kahtena (2) kirjastojakelukelpoisena kappaleena postitse sekä pdf-tiedostona oma.tsr.fi -järjestelmän kautta.

Hankkeen päätyttyä, hakija laatii hallinnolliset raportit oma.tsr.fi -järjestelmän kautta ja toimittaa tarvittavat tuotteet (esim. kirjat) postitse rahastoon kahtena kappaleena: Työsuojelurahasto, Pohjoiseplanadi 21 B 6, 00100 Helsinki.

Kaupallisesti myytävänä olleen tuotteen pdf-tiedosto toimitetaan rahastolle tuotteen aktiivisen myynnin päätyttyä vapaasti julkaistavaksi rahaston internet-sivuille hankkeen tiedotteen yhteydessä, mikäli tälle ei ole juridisia esteitä.

Lisätietoja

Hankkeen yhteyshenkilöltä, puh. 09 6803 3311.