Tuotteistus: Loppuraportin muoto ja sisältö

Loppuraportti on hankkeen rahoitussopimuksen mukainen tulosaineisto, joka auttaa hankkeessa kehitetyn tuotteen hyödyntämistä. 

Työsuojelurahasto on muuttanut loppuraporttien toimittamista koskevaa ohjeistusta.  1.1.2020 jälkeen rahoitettujen hankkeiden loppuraportit on toimitettava vain pdf-tiedostona oma.tsr.fi -järjestelmän kautta. Painettuja loppuraportteja ei enää vaadita 1.1.2020 jälkeen rahoitetuilta hankkeilta.  

Ennen 1.1.2020 rahoitetut hankkeet toimittavat loppuraportin sekä painettuna että pdf-tiedostona. Loppuraportti toimitetaan yhtenä kappaleena postitse sekä pdf-tiedostona rahaston oma.tsr.fi -järjestelmän kautta.

Raportin kieli on joko suomi tai ruotsi.

Loppuraportista on tehtävä suomeksi tai ruotsiksi erillinen, selkeä ja ymmärrettävä tiivistelmä, tulosten hyödynnettävyydestä suomalaisilla työpaikoilla. Enintään 1500 merkkiä välilyönteineen.

Loppuraportti on julkinen.

Raportti antaa riittävät tiedot hankkeen taustasta, tavoitteista, tekijöistä, tehtävistä ja lopputuloksesta eli tuotteesta. Tavoitteena on, että tuotteistushankkeen ja itse lopputuotteen esittely edistävät tiedon saantia ja tulevaa hyödyntämistä työyhteisöjen toiminnassa.

Raporteista käytävä selvästi ilmi, että Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen. Esimerkiksi, että julkaisun kannessa on Työsuojelurahaston logo.  Sisäsivulla rahaston osallistumisen rahoitukseen voi ilmaista esimerkiksi kirjoittamalla: "Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen". Myös hanketta esittelevissä kalvoissa, postereissa ja www-sivuilla käytetään rahaston logoa.  

Hakija voi määritellä julkistamisajankohdan tai osan raportoinnista luottamukselliseksi liikesalaisuuden, patenttianomuksen tai muun syyn vuoksi. Mikäli näin menetellään, tulee luottamuksellisuuden selkeästi käydä ilmi raportin kannesta.

Lisätietoja

Hankkeen yhteyshenkilöltä, puh. 09 6803 3311.