Tieteellinen asiantuntijaryhmä

Työsuojelurahaston tieteelliseen asiantuntijaryhmään kuuluu 12 jäsentä. Toimikausi on neljä vuotta. Puolet jäsenistä vaihtuu kahden vuoden välein.

Ryhmän tehtävänä on arvioida laajat ja monitieteelliset tutkimus- ja kehityssuunnitelmat ja ehdottaa asiantuntijalausunnon antajia.

Jäsenet

Tieto- ja innovaatiojohtaminen, osaamisen johtaminen, aineeton pääoma, osaamisperusteinen kasvu, systeemiteoriat

Professori 
Pirjo Ståhle 
Aalto-yliopisto 
Jäsen 2015 - 2018, puheenjohtaja 2017 - 2018

Riskienhallinta ja turvallisuusjohtaminen

Johtaja, dosentti 
Veli-Pekka Nurmi 
Onnettomuustutkintakeskus 
Jäsen 2015 - 2018 

Julkisjohtaminen, tieto- ja sähköinen hallinto, henkilöstöhallinto 

Hallintotieteen professori 
Antti Syväjärvi 
Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta 
Jäsen 2015 - 2018 

Työpsykologia ja aikuiskasvatustiede

Psykologian tohtori, aikuiskasvatustieteen professori 
Anneli Eteläpelto 
Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos 
Jäsen 2015 - 2018 

Ammattien ja työelämän tutkimus, työelämän eriarvoisuus

Professori 
Sirpa Wrede 
Svenska Social- och kommunalhögskolan Etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskus CEREN 
Jäsen 2015 - 2018 

Työ- ja ympäristöterveys, kansanterveys 

Kansanterveystieteen professori 
Jouni Jaakkola 
Oulun yliopisto 
Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus 
Jäsen 2015 - 2018

Suorituskyvyn mittaaminen, tuottavuuden ja prosessien kehittäminen, johtaminen, tietotyö, työyhteisöjen toimivuus, vaikuttavuus

Tekniikan tohtori, dosentti
Aki Jääskeläinen
Tampereen teknillinen yliopisto
Jäsen 2017 - 2020

Työlääketiede, vakuutuslääketiede, työterveys, toiminta- ja työkyky, kuntoutus

Lääketieteen tohtori, dosentti, lääketieteellinen johtaja
Ari Kaukiainen
LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
Jäsen 2017 - 2020

Johtamisen, vuorovaikutuksen ja organisaatioiden kehittäminen, muutosjohtaminen, esimiesvalmennus

Eversti, kasvatustieteen tohtori, tutkimuslaitoksen johtaja, dosentti
Vesa Nissinen
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
Jäsen 2017 - 2020

Riskienhallinta, päätösanalyysi, ennakointi

Professori
Ahti Salo
Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu
Jäsen 2017 - 2020

Työterveys, työlääketiede, ammattitaudit, työkyky

Työterveyshuollon erikoislääkäri, dosentti, lääkintöneuvos
Riitta Sauni
Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto
Jäsen 2017 - 2020