Uusimmat Työsuojelurahaston videot

Alla uusimmat videot, jotka pohjautuvat Työsuojelurahaston rahoittamiin hankkeisiin.

Kaikki tuotetut videot ja ohjelmat ovat tallennearkistossa ja ne ovat vapaasti kuunneltavissa ja hyödynnettävissä.

Videot löytyvät myös Työsuojelurahaston Youtube- ja Vimeo-kanavilta.

 • Tutkimus tutuksi -tapaamisen 31.1.2019 tallenne julkaistu netissä

  08.02.2019

  Työsuojelurahaston rahoittamissa hankkeissa on kehitetty keinoja, joilla voidaan ehkäistä kehon fyysistä tai henkistä sairastumista ja hallita kipua.  Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 31.1.2019 paneuduttiin esitysten ja paneelikeskustelen kautta keinoihin, joilla voidaan tukea ja kehittää työntekijän henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

 • Keho ja työ

  31.01.2019

  Joka viides suomalainen kärsii pitkäkestoisesta kivusta. Kroonistunut kipu onkin yleisin ja kallein työkyvyttömyyttä ja sairauspoissaloja aiheuttava ilmiö.

 • Tutkimus tutuksi -tapaamisen tallenne 13.12.2018: Maahanmuuttaja työkaverina

  18.12.2018

  Miten maahanmuuttajien osaamista hyödynnetään työpaikoilla ja miten heidät saadaan kiinnittymään osaksi työyhteisöä. Mitä maahanmuuttaja voi itse tehdä, jotta hän pääsee hyödyntämään osaamistaan ja solahtaa työyhteisöön. Muun muassa näistä asioista keskusteltiin Työsuojelurahaston järjestämässä Tutkimus tutuksi -tapaamisessa torstaina 13.12.2018.

 • Työelämän monikulttuurisuus

  13.12.2018

  Suomalainen työelämä monikulttuuristuu nopeasti. Ammatillisen osaamisen lisäksi työntekijöiltä vaaditaan niin sanottua työpaikkaosaamista, jonka perustana ovat yhdessä sovitut pelisäännöt sekä vuorovaikutustaidot.

 • Tutkimus tutuksi -tapaamisen 6.9.2018 tallenne: Turvallisuus opetusalalla

  10.09.2018

  Millainen on opetusalan turvallisuustilanne ja turvallisuuskulttuuri?  Miten turvallisuutta voidaan parantaa ja johtaa? Muun muassa näistä asioista keskusteltiin Työsuojelurahaston järjestämässä Tutkimus tutuksi -tapaamisessa torstaina 6.9.2018.

 • Opetusalan turvallisuus

  06.09.2018

  Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Anna-Maria Teperi sekä Tampereen yliopiston professori Sirpa Virta avaavat opetusalan turvallisuutta käsitteleviä tutkimuksiaan ja pohtivat, kuinka paitsi fyysisen myös henkisen turvallisuuden erilaiset ulottuvuudet tulisi ottaa huomioon voimakkaasti muuttuvassa maailmassa.

 • Tutkimus tutuksi -tapaamisen 24.5.2018 tallenne julkaistu netissä

  29.05.2018

  Millainen on hyvä työntekijä? Millaisia hyveitä ja ominaisuuksia työntekijöiltä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa Muun muassa näistä asioista keskusteltiin Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa torstaina 24.5.2018.

 • Hyvä työntekijä

  24.05.2018

  Millainen on hyvä työntekijä tänään ja tulevaisuudessa? Erikoistutkija Mervi Ruokolainen esittelee Tampereen yliopiston tutkimushanketta ”Kohtaavatko työntekijöiden ja lähiesimiesten näkemykset hyvästä työntekijästä?” ja pohtii, millaisia odotuksia ja hyveitä työntekijöihin liitetään.

 • Tutkimus tutuksi -tapaamisen 22.3.2018 tallenne julkaistu netissä

  27.03.2018

  Miten mindfulnessia voidaan hyödyntää työelämässä, millaisia vaikutuksia sillä on ja kenelle siitä on hyötyä? Muun muassa näistä asioista keskusteltiin Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa torstaina 22.3.

 • Mindfulness työelämässä

  22.03.2018

  Mindfulnessin sanotaan auttavan harjoittajiaan paitsi keskittymään myös pysymään tarkkaavaisena ja näin olemaan paremmin läsnä nykyhetkessä. Siksi myös yritysmaailma on innostunut mindfulnessista, sillä sen uskotaan parantavan työntekijöiden tuottavuutta.