Ammatillisen toimintatilan rakentuminen toimintakulttuurin muutoksessa

Hanketiedot

Hankenumero
190117

Hakija
Helsingin Seurakuntayhtymä - Helsingfors Kyrkliga Samfällighet

Toteuttaja
Forum Nexi Oy

Lisätietoja
Eeva Salonen
eeva.salonen@evl.fi

Toteutusaika
1.3.2019 - 30.9.2020

Työsuojelurahaston päätös
8.3.2019
34 500 euroa

Kokonaiskustannukset
69 000 euroa

Tiivistelmä

Ammatillisen toimintatilan rakentuminen toimintakulttuurin muutoksessa -hankkeessa kehitetään työyhteisön dialogista työ- ja toimintakulttuuria, parannetaan työhyvinvointia ja edistetään yhteistoiminnallista oppimista. Kehittämistyö poikkileikkaa koko organisaation. Kehittämistyön muoto ja tavoitteet ovat muotoutuneet henkilöstön tarpeiden pohjalta.

Kehittämistyön tarkoituksena on, että työyhteisön työntekijät ja johtajat rakentavat itselleen ja työtiimeilleen käsitteellisesti ja konkreettisesti ammatillisen toimintatilan, joka 1) lujittaa heidän ammatillista itsekunnioitustaan, 2) antaa etenemisnäkyä tulevaisuuden työhön ja 3) vahvistaa työyhteisöä toimintaympäristön muuttumisesta johtuvassa toimintakulttuurin muutoksessa.

Kehittämistyöllä on uutuusarvoa työyhteisön toimintakulttuurin uudelleen organisoitumisen, organisaatiomuutosten läpiviemisen sekä kehittämistyön hyödyn ja vaikutusten arvioinnin näkökulmista. Kehittämistyössä käytetään uusia menetelmiä: ammatillinen toimintatilamalli toimintakulttuurin muutoksessa sekä poeettinen työpaja.

Kehittämistyön tuottamat hyödyt ovat, että työyhteisön toimijat ovat:
– sisäistäneet uuden toimintakulttuurin edellyttämät ammatilliset roolit
– kirkastaneet ammatti-identiteettiään
– yhteiskehitelleet työkulttuurin muutostarinan, joka ylläpitää ja vahvistaa hallinnan tunnetta omassa työssä
– kohentaneet työyhteisön inhimillistä pääomaa ja yhteisöllistä kantokykyä
– parantaneet dialogi- ja vuorovaikutustaitojaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eeva Salonen