Avoin tila ja toimijuus arjessa

Hanketiedot

Hankenumero
200250

Hakija
Maria Peltola

Toteuttaja
Maria Peltola

Lisätietoja
Maria Peltola
maria.peltola@oulu.fi

Toteutusaika
1.12.2020 - 31.8.2021

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2020
18 000 euroa

Kokonaiskustannukset
18 000 euroa

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan aikuisen arjen ja toimijuuden dynamiikkaa monimuotoistuvan ja jatkuvan oppimisen kontekstissa. Opiskelun ja oppimisen monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että opiskelu tapahtuu pääosin etäyhteyksiä hyödyntäen. Tutkimus keskittyy erityisesti arkielämän (conduct of everyday life) ja toimijuuden (agency) ulottuvuuksien tunnistamiseen tilanteessa, jossa työ, koti ja etä- ja monimuoto-opiskelu yhdistyvät. Tutkimus kehittää psykologisen tutkimuksen menetelmiä siten, että tutkimukseen osallistuvien toimijuus voidaan huomioida koko tutkimusprosessin ajan. Prosessin tulee myös olla siihen osallistuville hyödyksi. Tässä se tarkoittaa opiskelijan oman arjen tutkimisen ja ammatillisen kasvun tukemista. Tutkimusaineisto muodostuu kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten ja yliopisto-opiskelijoiden havainnointi-, kirjoitus- ja keskustelutehtävistä. Tutkimuksen tavoitteena on rakentaa eteenpäin toimijuuden dynamiikan teoriaa paljastamalla toimijuuden ulottuvuuksia ja mekanismeja ajankohtaisessa monimuotoistuvan ja jatkuvan oppimisen kontekstissa ja aikuisten arjessa. Toimijuus kytkeytyy arjen eri osallisuuksiin ja sitoumuksiin. Tutkimus nostaa esiin merkityssuhteet ja perustelut, vapauden ja pakon monipolviset ristiriidat sekä kiinnittymisen poluttamisen käytänteet. Tulokset auttavat ymmärtämään työssäkäyvän opiskelijan arkea ja suunnittelemaan koulutusten toteutuksia siten, että oppimisen, hyvinvoinnin ja toimijuuden elementit voidaan huomioida paremmin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maria Peltola