Hyveet työssä – Yhteisölliset hyveet Kirkkonummen varhaiskasvatuksen työyhteisöissä

Hanketiedot

Hankenumero
180095

Hakija
Kirkkonummen kunta

Toteuttaja
SyFron Oy

Lisätietoja
Anu Vesiluoma
anu.vesiluoma@kirkkonummi.fi

Toteutusaika
17.9.2018 - 31.3.2019

Työsuojelurahaston päätös
4.10.2018
12 420 euroa

Kokonaiskustannukset
24 840 euroa

Tiivistelmä

Hyveet ovat ne ominaisuudet, jotka tekevät ihmisestä hyvän. Ne ovat tärkeitä sekä yhteisön että yksilön kannalta. Yhteisö kaipaa hyveitä jäseniltään voidakseen ja toimiakseen hyvin. Yksilölle tekee hyvää saada kokea olevansa hyvä siinä, mitä on ja tekee.

Hyveet työssä -prosessin lähtökohtana on, että jokaisella toimivalla organisaatiolla on välttämättä jo valmiiksi hallussaan toimintansa kannalta keskeisimmät hyveet, vaikkakaan ei tietoisuuteen nostettuina eikä huippuunsa kehitettyinä. Olemassa olevien hyveiden nimeäminen, määritteleminen ja kehittäminen auttavat tekemään yksilöistä, työyhteisöistä ja organisaatiosta entistä parempia.

Kirkkonummen suomenkielisen varhaiskasvatuksen Hyveet työssä -prosessi toteutetaan organisaatiotason sähköisenä prosessina. Hankkeeseen osallistuvien työyhteisöiden jäsenet nimeävät ja määrittelevät omansa ja yhteisönsä hyvinvoinnin kannalta keskeiset hyveet ja arvioivat niiden mukaista toimintaansa kaikkiaan neljässä kyselyssä. Kahden viimeisen kyselyn välissä työyhteisöt kehittävät hyveitään yhdessä suunniteltujen ja sovittujen keinojen avulla.

Kehittämishankkeen lopputuloksena Kirkkonummen varhaiskasvatuksen työyhteisöt ja työntekijät saavat käyttöönsä työkalun, jonka avulla he voivat kehittää varhaiskasvatuksen hyvää työkulttuuria ja vahvistaa omaa hyvinvointiaan ja työssä jaksamistaan.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anu Vesiluoma