Ikääntyvien työntekijöiden valmistautuneisuus työuran hallintaan ja kestävä työura

Hanketiedot

Hankenumero
190010

Hakija
Mervi Ruokolainen

Toteuttaja
Mervi Ruokolainen

Lisätietoja
Mervi Ruokolainen
mervi.ruokolainen@ttl.fi

Toteutusaika
23.5.2019 - 25.5.2019

Työsuojelurahaston päätös
13.2.2019
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 310 euroa

Tiivistelmä

Esitys perustuu työuran hallintaa ikääntyvillä työntekijöillä vahvistavaan interventiotutkimukseen 17 suomalaisessa organisaatiossa (n=699) (Vuori ym. 2017).

SEM-analyysi osoitti ryhmävalmennuksen vahvistavan työntekijöiden valmistautuneisuutta työuran hallintaan, mikä yhdistyi edelleen vähäisempään ikäsyrjinnän kokemukseen. Matala ikäsyrjinnän kokemus yhdistyi puolestaan parempaan työn imuun, parempi työn imu myönteisempiin tulevaisuusnäkemyksiin ja edelleen korkeampaan sisäiseen motivaatioon. Vaikutuksen ollessa voimakasta ikäsyrjinnän kokemukseen tutkittiin edelleen, millaisia ryhmiä ikäsyrjinnän kokemuksen osalta löytyy. Ryhmittelyanalyysillä löytyi kaksi ryhmää, joissa ikäsyrjinnän kokemus väheni valmennuksen jälkeen ja nousi lähtötasolle 6 kk kuluttua, mutta joiden kokemuksessa oli tasoero. Ikäsyrjinnän kokemus oli matalin esimiehinä työskentelevillä ja laski voimakkaimmin nuorimmilla työntekijöillä. Lisäksi löytyi ryhmä, jonka ikäsyrjinnän kokemus säilyi koko tutkimuksen ajan korkealla. He olivat vanhimpia työntekijöitä. Neljännen ryhmän kohdalla valmennuksella ei ollut välitöntä vaikutusta ikäsyrjinnän kokemukseen, mutta ikäsyrjinnän kokemus nousi huomattavasti 6 kk kohdalla. Ryhmää luonnehti jonkin kuormittavan elämäntapahtuman kohtaaminen tutkimuksen aikana. Kaikkiaan panostamalla työuran hallintaa vahvistavaan valmennukseen voidaan vähentää eriytyisesti ikäsyrjinnän kokemusta. Valmennuksesta hyödytään eniten, jos siihen osallistutaan pian 50. ikävuoden jälkeen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Ruokolainen