Kasvonilmeanalyysiaineiston hyödyntäminen elintarvikkeiden aistinvaraisessa arviointityössä

Hanketiedot

Hankenumero
190039

Hakija
Ulriikka Savela-Huovinen

Toteuttaja
Ulriikka Savela-Huovinen

Lisätietoja
Ulriikka Savela-Huovinen
ulriikka.savela-huovinen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.9.2019 - 15.10.2020

Työsuojelurahaston päätös
19.3.2019
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa perehdytään elintarvikealan asiantuntijoiden laadun ja aistinvaraisen arvioinnin työssä esiintyviin arvioinnin käytäntöihin. Lisäksi tutkitaan työssä vaadittavia kompetensseja ja työssä oppimista sekä kuluttajakohtaamisia digitaalisissa ympäristöissä. Kolmannen osatutkimuksen tavoitteena on selvittää kasvonilmeanalyyysi -ohjelmiston tuottamaa aineiston käyttöä arviointityössä.

Tutkimus vastaa kysymyksiin, mikä arviointikäytännöissä on aistinvaraisten arvioinnin asiantuntijoiden mukaan keskeisintä tai muuttuu jos hyödynnetään kasvojen ilmeitä analysoivaa ohjelmaa ja digitaalista dataa aistinvaraisessa arviointityössä? Mitkä ovat muutoksen vaikutukset tulevaisuuden työn taitovaatimuksiin? Tutkimukseen haastateltiin yhteensää 24 :ää alan asiaintuntijaa yliopistoista ja suomalaisista elintarviketeollisuuden yrityksistä. Kasvonilmeanalyysien hyödyntäminen on uusi tutkimuskohde ja tarjoaa merkittäviä sovelluskohteita tulevaisuuden työelämässä ja tältä osin tutkimus tuo valmistuttuaan suoraan työelämään sovellettavia käytäntöjä. Monitieteinen tutkimus yhdistää kuluttajatutkimuksen ja aistittavan laadun arviointiin liittyvän tutkimuksen teoriaa sekä kasvatustieteen tutkimuksen teoriaa oppimisen metaforista. Teoreettisena lähtökohtana on vuorovaikutuksellisiin tietoa luoviin käytäntöihin liittyvä teoria (Paavola & Hakkarainen 2005).

Hankkeen vastuuhenkilö

Ulriikka Savela-Huovinen