Kohti kokeilevaa ja uudistavaa henkilöstön toimintakulttuuria Elimäen seurakunnassa

Hanketiedot

Hankenumero
180031

Hakija
Kouvolan seurakuntayhtymä

Toteuttaja
Taite Organisaatiokonsultointi Oy

Lisätietoja
Kirsi Hämäläinen
kirsi.a.hamalainen@evl.fi

Toteutusaika
7.9.2018 - 31.1.2019

Työsuojelurahaston päätös
4.10.2018
3 722 euroa

Kokonaiskustannukset
7 444 euroa

Tiivistelmä

Elimäen seurakunnassa perinteinen työskentelyote on korostanut työalojen työntekijöiden asiantuntemusta, työntekijälähtöisyyttä, solistisuutta ja henkilökohtaista työnäkyä. Kehittämishankkeen tavoitteena on uusien toimintatapojen ja sitä myötä uusien työotteiden ja työroolien löytäminen tulevaisuuden kannalta keskeisille työaloille (diakonia, lapsi-, varhaiskasvatus-, nuoriso- ja perhetyö) sekä tarvittavan kehittämisosaamisen vahvistaminen avaintoimijoiden työssä (johto, päättäjät ja työalojen asiantuntijat). Kohteena on koko Elimäen hengellinen työyhteisö (12 hlö). Hankkeeseen kuuluu ulkopuolisen asiantuntijan suunnittelemat ja vetämät aloitus- ja päätöstyöpajat, kolme verkostofoorumitilaisuutta, henkilöstön oman työn ohessa tehtävät kehittämiskokeilut, ohjausryhmän vetämä työskentely niiden toteutukseksi ja ulkopuolisen asiantuntijan ohjaamat kokeilujen etätyöskentelyt, sekä ohjausryhmän osittain ohjattu ja osittain itsenäinen työskentely kehittämisprosessin tueksi. Hankkeeseen sovelletaan yhteisöllisen innovoinnin tuotteistettua kehittämismallia. Hankkeen tuloksena työntekijät kasvavat kehittäjinä, verkostojen rakentajina ja yhteisöllisyyden luojina. Henkilöstön kokemus työssä onnistumisesta vahvistuu, mikä parantaa työhyvinvointia. Johto omaksuu entistä vahvemman kehittämistä tukevan otteen ja saa mallin työotteen toteuttamiselle käytännössä. Kokeileva ja uudistuva toimintakulttuuri jää näin elämään myös hankkeen jälkeen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Hämäläinen