Miten digitaaliset ratkaisut vaikuttavat kotihoidon työhön – case lääkehoito

Hanketiedot

Hankenumero
200500

Hakija
Riitta Turjamaa

Toteuttaja
Riitta Turjamaa

Lisätietoja
Riitta Turjamaa
riitta.turjamaa@savonia.fi

Toteutusaika
1.2.2021 - 29.7.2022

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2020
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Post doc -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon ja seurata digitaalisen sovellusten käyttöönottoastetta kotihoidon työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimusaineisto muodostuu kotihoidon työntekijöiden ryhmähaastatteluista sekä digitaalisen sovelluksen käytön seurantalomakkeista. Tulosten pohjalta luodaan digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoprosessin malli.

Hankkeen vastuuhenkilö

Riitta Turjamaa