Puumateriaalien vaikutukset rakennusten koettuun ja mitattuun sisäympäristöön

Hanketiedot

Hankenumero
200492

Hakija
Tuomas Alapieti

Toteuttaja
Tuomas Alapieti

Lisätietoja
Tuomas Alapieti
tuomas.alapieti@aalto.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
10.11.2020
16 000 euroa

Kokonaiskustannukset
16 000 euroa

Tiivistelmä

Väitöskirjatyössä tutkitaan puumateriaalien vaikutuksia mitattuun ja koettuun sisäympäristön laatuun. Stipendikaudella työn sisältö koostuu energiatehokkaiden puurakennusten sisäilman laatuun liittyvän tutkimusaineiston analysoinnista sekä tieteellisen julkaisun kirjoittamisesta. Lisäksi stipendikaudella kirjoitetaan väitöskirjan yhteenveto-osio esitarkastusvalmiiksi. Työn tuloksena saadaan merkittävää uutta tietoa puumateriaalien monitahoisista vaikutuksista rakennuksien sisäympäristössä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuomas Alapieti