Taiteelliset menetelmät henkilöstökehittämisessä

Hanketiedot

Hankenumero
200088

Hakija
Espoon kaupunki

Toteuttaja
New Beat Consulting Oy

Lisätietoja
Jaana Lietzén
jaana.lietzen@espoo.fi

Toteutusaika
1.8.2020 - 30.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2020
2 900 euroa

Kokonaiskustannukset
5 800 euroa

Tiivistelmä

Espoo-tarina, kaupungin strategia kutsuu toimialoja, tulosyksiköitä ja tukipalveluita kehittämään hyvinvointia, arvostavaa vuorovaikutusta, yhteistyötä, innovatiivisuutta sekä muutoskyvykkyyttä. Kaikki nämä edistävät asiakas- ja asukaslähtöisyyttä kaupungin toiminnassa. Espoon kaupungilla on käynnissä hanke nimeltä taiteelliset menetelmät henkilöstön kehittämisessä 2019-2021. Hankkeen ideana on luoda Espoon kaupunkiin uusi, testattu, vaikuttava ja kiinnostava taiteellisiin menetelmiin pohjautuva menetelmä erilaisiin henkilöstön kehittämisen tarpeisiin.

Voimaantumisryhmän osallistujat ovat kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta. Prosessi etenee taiteilijavalinnasta, alkukyselyyn ja työpajavaiheeseen ja seurantaan.

Uskomme olemassa olevan tutkimustiedon ja julkisen keskustelun perusteella, että taiteellisia menetelmiä hyödyntämällä on mahdollista edistää ja parantaa henkilöstön hyvinvointia ja sitä kautta työkykyä. Taiteen tiedetään voivan tuottaa uutta inspiraatiota, lisätä hyvinvointia ja vahvistaa elämänhallintaa. Taiteen keinoin voidaan parantaa hyvinvointia ja yhteistyötä, taide voi tuoda uusia perspektiivejä asioihin, edistää ideointia, uusien ratkaisujen löytämistä, avartaa ajattelua ja rakentaa siltoja ihmisten välille. Ulkopuolisten asiantuntijoiden, yhteistyökumppaneinamme toimivien ammattitaiteilijoiden avulla meidän on mahdollista mm. kehittää yhteisöllisyyttä työyhteisöissä, parantaa henkilöstön muutosvalmiuksia ja parantaa heidän hyvinvointiaan ja työkykyään.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jaana Lietzén