Tunnetoimijuus strategian lokalisoinnin ja toteuttamisen tukena

Hanketiedot

Hankenumero
200521

Hakija
Endress+Hauser Oy

Toteuttaja
Emergy Oy

Lisätietoja
Hanna Svinhufvud
hanna.svinhufvud@endress.com

Toteutusaika
15.1.2021 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2020
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
42 000 euroa

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen tavoitteena on tukea Endress+Hauserin Suomen organisaatiota strategian toimeenpanossa vahvistamalla tunnetoimijuutta organisaatiossa. Hankkeeseen osallistuu Endress+Hauserin koko Suomen-henkilöstö, joille hanke tarjoaa valmiuksia ja käytännön keinoja strategian toimeenpanoon.

Hanke toteutetaan työpajoissa, case-klinikoina, parisparrauksena, välitehtävinä ja ohjausryhmätyöskentelynä. Hanke on Endress+Hauserille erittäin merkittävä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Svinhufvud