Työntekijän e- terveyspalveluiden käyttöä ennustavat tekijät suomalaisessa työelämässä (TyeTy)

Hanketiedot

Hankenumero
190131

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Sanna Selinheimo
sanna.selinheimo@ttl.fi

Toteutusaika
12.8.2019 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
15.4.2019
56 000 euroa

Kokonaiskustannukset
86 476 euroa

Tiivistelmä

Aikaisempi tutkimusnäyttö tukee digitaalisiin ratkaisuihin perustuvien interventioiden (e-interventioiden) käyttöä osana työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä ja edistämistä. Yksilö- ja organisaatiotason haasteet voivat kuitenkin vaikeuttaa näiden interventioiden toteutusta. Nämä haasteet on tunnistettu hyvin perinteisessä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyötä koskevassa tutkimuksessa, mutta digitaalisten ratkaisujen osalta tämä tieto on vielä puutteellista. Tässä hankkeessa selvitetään, mitkä tekijät vaikuttavat ja välittävät digitaalisten palveluiden käyttöä ja vaikuttavatko tekijät terveyseroihin suomalaisessa työpaikka- ja työterveyshuoltokontekstissa. Hankkeessa toteutetaan katsaus e-interventioista työterveyshuolloissa. Käyttöä ja työpaikkaa koskeva tieto kootaan useista eri tietolähteistä mahdollisimman kattavan tiedon saamiseksi e-palveluiden käyttöä ohjaavista tekijöistä. Tulosten avulla saadaan näyttöön perustuvaa tietoa ja lisätään asiakasymmärrystä digipalvelujen käyttöön sitoutumisesta työntekijöiden, työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistoiminnan kehittämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sanna Selinheimo