Työturvallisuuden hallinta 12 tunnin työvuoroissa – vireyden, turvallisuuskäyttäytymisen ja työympäristöaltisteiden väliset yhteydet

Hanketiedot

Hankenumero
190173

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Tomi Kanerva
tomi.kanerva@ttl.fi

Toteutusaika
1.10.2019 - 31.3.2022

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2019
90 000 euroa

Kokonaiskustannukset
137 866 euroa

Tiivistelmä

Unen ja vireyden vaikutuksia turvallisuuskäyttäytymiseen tai pitkien työvuorojen vaikutuksia altistumisprofiiliin on toistaiseksi tutkittu vähän. Erityisesti näiden eri tekijöiden yhtäaikainen mittaaminen on uutta. Turvallisuuskäyttäytymisen tarkastelu suojainten käytön, vaaratilanteiden ja työtapaturmien sekä työmatkaliikenteen väsymysriskin avulla mahdollistaa kattavan kuvan työturvallisuudesta pitkissä työvuoroissa. Tavoitteena on tutkia a) turvallisuuskäyttäytymistä ja sen yhteyksiä vireyteen ja edeltävään uneen sekä b) väsymysriskiä työmatkaliikenteessä 12 tunnin työvuorojen yhteydessä. Lisäksi kehittämisosassa laadimme hankkeen tulosten perusteella suositukset a) turvallisuuskäyttäytymisen tukemiseksi pitkien työvuorojen aikana sekä b) väsymysriskin hallitsemiseksi työmatkaliikenteessä pitkien työvuorojen yhteydessä. Lisäksi tuotamme kirjallisuuden perusteella suositukset työhygieenisten raja-arvojen soveltamiseen 10 ja 12 tunnin työvuoroissa. Tutkittavia ovat Terrafamen ja Ball Beverage Packaging noin 480 12-tunnin vuorojärjestelmää ja Terrafamen noin 60 keskeytymätöntä 10-tunnin 2-vuorojärjestelmää tekevää työntekijää, joilta kootaan työnantajien tiedot sairauspoissaoloista, työtapaturmista ja läheltä piti-tilanteista ja joista 70 kutsutaan tarkempiin kenttämittauksiin. Tutkimustietoa tullaan hyödyntämään hankkeessa toteutettavassa verkkomateriaalissa, joka kehitetään tukemaan vireyttä ja työturvallisuutta pitkissä työvuoroissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tomi Kanerva