Loppuunsaattamisstipendit:Loppuraportin muoto ja sisältö

Loppuunsaattamisstipendin loppuraportti on väitöskirja tai lisensiaattityö rahoitussopimuksen mukaisesti. Raportti sisältää myös erillisen tutkimustiivistelmän suomeksi tai ruotsiksi.

Lisäksi on tehtävä suomeksi tai ruotsiksi erillinen, selkeä ja ymmärrettävä tiivistelmä, tulosten hyödynnettävyydestä suomalaisilla työpaikoilla.

Lopputyöstä on käytävä selvästi ilmi, että Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen. Esimerkiksi, että julkaisun kannessa on Työsuojelurahaston logo.  Sisäsivulla rahaston osallistumisen rahoitukseen voi ilmaista esimerkiksi kirjoittamalla: "Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen". Myös hanketta esittelevissä kalvoissa, postereissa ja www-sivuilla käytetään rahaston logoa.  

Lopputyö toimitetaan kahtena (2) kirjastojakelukelpoisena kappaleena postitse: Työsuojelurahasto, Pohjoiseplanadi 21 B 6, 00100 Helsinki sekä pdf-tiedostona oma.tsr.fi -järjestelmän kautta.

Lisätietoja

Hankkeen yhteyshenkilöltä, puh. 09 6803 3311.