Muut stipendit:
Loppuraportin muoto ja sisältö

Hyvä hankkeen vastuuhenkilö,

hankeyhteenveto on raportointi työn etenemisestä sekä tuloksista. Lyhyt ja tiivis yhteenveto kirjoitetaan oma.tsr.fi -järjestelmässä valmiiksi annettujen otsikoiden mukaisesti.

Luvattua tulosaineistoa ja muuta hankkeeseen liittyvää aineistoa liitetään yksittäisinä pdf-tiedostoina.

Lisäksi oma.tsr.fi -järjestelmässä liitetään erillinen pdf-tiivistelmä suomeksi tai ruotsiksi, josta käy ilmi tutkimusraportin tai artikkelien taustat, menetelmät, aineistot, metodit, päätulokset ja pohdinta tulosten yleistettävyydestä ja hyödynnettävyydestä suomalaisilla työpaikoilla.

Tulosaineistosta on käytävä selvästi ilmi, että Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen. Esimerkiksi, että julkaisun kannessa on Työsuojelurahaston logo.  Sisäsivulla rahaston osallistumisen rahoitukseen voi ilmaista esimerkiksi kirjoittamalla: "Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen". Myös hanketta esittelevissä kalvoissa, postereissa ja www-sivuilla käytetään rahaston logoa.  

Lisätietoja

Hankkeen yhteyshenkilöltä, puh. 09 6803 3311.