Post doc -stipendi:
Loppuraportin muoto ja sisältö

Hyvä hankkeen vastuuhenkilö

Loppuraportti on hankeyhteenveto työn etenemisestä sekä tuloksista.

Lyhyt ja tiivis hankeyhteenveto kirjoitetaan oma.tsr.fi -järjestelmässä valmiiksi annettujen otsikoiden mukaisesti suomeksi tai ruotsiksi .

Lisäksi liitetään erillinen pdf-tiivistelmä suomeksi tai ruotsiksi, josta käy ilmi tutkimusraportin tai artikkelien taustat, menetelmät, aineistot, metodit, päätulokset ja pohdinta tulosten yleistettävyydestä ja hyödynnettävyydestä suomalaisilla työpaikoilla.

Hakemuksessa luvattua tulosaineistoa ja muuta hankkeeseen liittyvää liiteaineistoa esim. tutkimusraportti tai artikkelit liitetään yksittäisinä pdf-tiedostoina oma.tsr.fi -järjestelmässä.

Lisätietoja

Hankkeen yhteyshenkilöltä, puh. 09 6803 3311.