Tutkijastipendit: Loppuraportin muoto ja sisältö

Loppuraportti on hankeyhteenveto työn etenemisestä sekä tuloksista.

Lyhyt ja tiivis raportti kirjoitetaan työskentelyalustassa valmiiksi annettujen otsikoiden mukaisesti suomeksi oma.tsr.fi -järjestelmässä.

Voit liittää luvattua tulosaineistoa ja muuta hankkeeseen liittyvää liiteaineistoa pdf-tiedostona oma.tsr.fi -järjestelmässä.

Tutkija sitoutuu toimittamaan rahastolle väitöskirjasta kaksi kappaletta sen valmistuttua osoitteeseen Työsuojelurahasto, Pohjoiseplanadi 21 B 6, 00100 Helsinki ja lisäksi väitöskirjan pdf-tiedostona sen valmistuttua sähköpostilla osoitteeseen info@tsr.fi.

Lopputyöstä on käytävä selvästi ilmi, että Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen. Esimerkiksi, että julkaisun kannessa on Työsuojelurahaston logo.  Sisäsivulla rahaston osallistumisen rahoitukseen voi ilmaista esimerkiksi kirjoittamalla: "Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen". Myös hanketta esittelevissä kalvoissa, postereissa ja www-sivuilla käytetään rahaston logoa.

Lisätietoja

Hankkeen yhteyshenkilöltä, puh. 09 6803 3311.