Tutkijastipendit:
Loppuraportin muoto ja sisältö

Hyvä hankkeen vastuuhenkilö,

loppuraportti on hankeyhteenveto työn etenemisestä sekä tuloksista.

Lyhyt ja tiivis raportti kirjoitetaan työskentelyalustassa valmiiksi annettujen otsikoiden mukaisesti suomeksi rahaston asiointisivulla Hankeyhteenveto ja loppuraportti.

Voit liittää luvattua tulosaineistoa ja muuta hankkeeseen liittyvää liiteaineistoa pdf-tiedostona Hankeyhteenveto ja loppuraportti -sivun kautta.

Tutkija sitoutuu toimittamaan rahastolle väitöskirjasta kaksi kappaletta sen valmistuttua osoitteeseen Työsuojelurahasto, Pohjoiseplanadi 21 A, 00100 Helsinki ja lisäksi väitöskirjan pdf-tiedostona sen valmistuttua sähköpostilla osoitteeseen info@tsr.fi.

Lopputyöstä on käytävä selvästi ilmi, että Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen. Esimerkiksi, että julkaisun kannessa on Työsuojelurahaston logo.  Sisäsivulla rahaston osallistumisen rahoitukseen voi ilmaista esimerkiksi kirjoittamalla: "Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen". Myös hanketta esittelevissä kalvoissa, postereissa ja www-sivuilla käytetään rahaston logoa.

Lisätietoja

Hankkeen yhteyshenkilöltä, puh. 09 6803 3311.