Tutkimus- ja kehityshankkeet: Loppuraportin muoto ja sisältö

Tutkimus- ja kehityshankkeen loppuraportti on hankkeen rahoitussopimuksen mukainen tulosaineisto, joka auttaa hankkeen tulosten hyödyntämistä.

Raportin tehtävänä on välittää tutkimustulokset mahdollisimman selkeästi ja laajasti Suomen työelämään.

Julkaisun on oltava hakijan ja rahaston välisten sopimusehtojen mukaisesti toteutettu sekä julkisesti saatavilla.

Muoto

Työsuojelurahasto on muuttanut loppuraporttien toimittamista koskevaa ohjeistusta. 1.1.2020 jälkeen rahoitettujen hankkeiden loppuraportit on toimitettava vain pdf-tiedostona oma.tsr.fi -järjestelmän kautta. Tutkimushankkeiden on toimitettava taitettu ja sähköinen (ISBN-tunnuksinen) loppuraportti. Painettuja loppuraportteja ei enää vaadita 1.1.2020 jälkeen rahoitetuilta hankkeilta.  

Ennen 1.1.2020 rahoitetut hankkeet toimittavat loppuraportin sekä painettuna että pdf-tiedostona.

Hakija vastaa, että loppuraportti on laadukas, kirjastokelpoinen, liimasidottu ja painettu julkaisu, jonka rahasto toimittaa lainattavaksi kirjastojakeluun. Lisäksi rahasto tarvitsee julkaisusta pdf-tiedoston laitettavaksi nettisivuille.

Työsuojelurahasto ei hyväksy loppuraportiksi kopionippua, kierre- tai liimasidottuja monisteita, pamflettityyppisiä mielipidekirjoituksia eikä lehtiartikkeleita.

Painetun ja verkossa julkaistavan loppuraportin tunnistetiedot noudattavat hakijan painotuotteelle tai verkossa julkaistavalle julkaisulle asettamia vaatimuksia.

Julkaisusta tai hakijan omasta julkaisusarjasta on käytävä ilmi tavanomaiset julkaisulle asettavat bibliografiset tunnistetiedot: tekijän nimi, työn otsikko, julkaisupaikan tiedot, julkaisuajankohta, sivumäärä ja ISBN-tunnus (Standard Book Number) eli kansainvälinen standarditunnus, joka identifioi julkiseen käyttöön tarkoitetut kirjat.

Erilaiset tiedostomuodot lasketaan erillisiksi julkaisumuodoiksi, sikspainetuissa ja pdf-tiedostoissa pitää kummallakin julkaisumuodolla olla oma ISBN-tunnus. 13-merkkinen ISBN-tunnus palvelee koko jakeluketjua ja on laajentunut kirjan tunnuksesta myös sähköisten kirjankaltaisten julkaisujen tunnukseksi.

Hakija saa tunnuksen oman organisaationsa julkaisuvastaavalta tai viestinnästä. Mikäli organisaatiolla ei ole omia ISBN-tunnuksia, ne voi tilata Kansalliskirjaston Suomen ISBN-keskukselta. ISBN-tunnus on ilmainen.

Sisältö

Raportin rakenne noudattaa tieteellisen raportin rakenteita ja käytäntöjä sekä hakemuksessa esitettyä suunnitelmaa. Loppuraportti antaa riittävät tiedot hankkeen tehtävistä, menetelmistä, aineistosta, tuloksista ja hyödynnettävyydestä.

Tuloksista, jotka on julkaistu tieteellisinä artikkeleina, toimitetaan rahastolle yleistajuinen, lyhyt raportti, jossa kerrotaan tiiviisti tulokset, käytetty tutkimusaineisto, menetelmät ja taustateoria. Julkaisut ja mahdolliset lähetetyt artikkelit ovat luettelona raportin lopussa.

Raporteista on käytävä selvästi ilmi, että Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen. Esimerkiksi, että julkaisun kannessa on Työsuojelurahaston logo.  Sisäsivulla rahaston osallistumisen rahoitukseen voi ilmaista esimerkiksi kirjoittamalla: "Työsuojelurahasto on osallistunut hankkeen rahoittamiseen". Myös hanketta esittelevissä kalvoissa, postereissa ja www-sivuilla käytetään rahaston logoa.

Raportin kieli voi olla suomi, ruotsi tai englanti.

Loppuraportti on julkinen.

Vaikka rahaston rahoitus kohdistuisi vain tiettyyn osaan hanketta, rahastolle toimitettava loppuraportti kuvaa tutkimusta sellaisessa laajuudessa, että siitä ilmenevät myös koko hankkeen tulokset.

Loppuraportti toimitetaan kahtena (2) kirjastojakelukelpoisena kappaleena postitse osoitteeseen: Työsuojelurahasto, Pohjoisesplanadi 21 B 6, 00100 Helsinki sekä yhtenä pdf-tiedostona oma.tsr.fi -järjestelmän kautta.

Lisätietoja

Hankkeen yhteyshenkilöltä, puh. 09 6803 3311.