115204 Kehittämisavustus

Uniikki aivotutkimusta hyödyntävä tiimicoachingprosessi

Uniikki aivotutkimusta hyödyntävä tiimicoachingprosessi

13.4.2015

Hankkeen tavoitteena on kehittää KONEen suurten toimitusten -yksikön yhden johtoryhmän johtoryhmätyötä. Johtoryhmä on asiantuntijatiimi, joka kansainvalisessä matriisiorganisaatiossa ohjaa/ johtaa muiden töitä. Toiminta on globaalia. Nämä tekijät vaikuttavat yksilöllisesti kuormittumiseen ja stressin ilmenemiseen.

Hankkeessa katsomme, mitä hyötyä neurostressireaktiomittaus tuo yksilön stressin hallintaan, miten yksilö voi mittauksesta saadun tiedon ja tiimicoachingin avulla kehittää omaa stressinhallintaa, vuorovaikutusta ja johtamistaitoja.

Hanke koostuu kolmesta elementistä: 1) Trierin Social Stress Testiä hyödyntävä Neuroreact-testi, joka kertoo paineensietotavasta. 2) Testitulokset käsitellään yksilöllisessä palautekeskustelussa ammatticoachin kanssa. 3) Tiimicoachingsessiot alkavat tiimin yhteisen tavoitteen sopimisella. Yksilöllinen tavoite kulkee tiimiprosessin rinnalla. Coachingtapaamisia pidetään yhteensä viisi kertaa, jolloin koko kehityskaaren pituudeksi tulee n. kuusi kuukautta. Tulokset ovat käytettävissä 30.11.2015 mennessä.

Caleidocons Oy vastaa coachingpalveluista ja alihankintana Neuroreact Oy:ltä ostettavasta neurostressireaktiomittauksesta.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tuulia Saario

Aivotutkimuksen avulla oppimisen ytimeen tiimicoachingissa

2.2.2016

Ensin mittaamme painekäyttäytymistestillä neurofysiologista stressireaktiotasi kovan paineen alla. Saat luontaisesta tavastasi toimia luottamuksellisen palautteen, joka lisää itsetuntemustasi ja vie sinut oppimisen epämukavuusalueelle. Sen jälkeen käynnistyy tiimicoachingprosessi, jossa yksilön tavoitteet ja tiimin tavoitteet tukevat toisiaan.

Itseymmärryksessä, toisten ymmärtämisessä, yhteistyön kehittämisessä ja yhdessä oppimisessa päästään heti asian ytimeen ja tulokselliseen kehittymisen kaareen.

Ainutlaatuisen aivotutkimusta hyödyntävän tiimicoachingprosessin kävi läpi yksi Koneen suurten toimitusten johtoryhmistä, kaikkiaan yhdeksän henkilöä. Kone Oyj on yksi maailman johtavista hissejä, liukuportaita ja automaattiovia valmistavista yrityksistä.

Prosessista vastasivat ulkopuolisina asiantuntijoina sertifioidut coachit Päivi Äijälä ja Anjariitta Savolainen Caleidocons Oy:stä. Heidän tavoitteenaan on luoda uniikista menetelmästä kansainvälinen palvelukonsepti.

Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

Kone ja Caleidocons toteuttivat samaan aikaan myös toisen vastaavanlaisen kehittämishankkeen pääsuunnittelijoiden tiimissä (katso hanke 115213).

Testi lisää itsetuntemusta

Neuroreactivity-painekäyttäytymistesti on yksilöllinen, nopeasti kahdesta sormenpäästä ja rinnasta mitattava psykofysiologinen testi, joka kertoo, miten aivot luontaisesti ohjaavat toiminta- ja päätöksentekokykyä kovassa paineessa.

Käyttäytymistapa on yhteydessä työsuoritukseen. Testi tuo tietoa itsetuntemuksen lisäämiseksi ja on luotettavampi kuin henkilön itsensä tai ulkopuolisen arvio.

Neuroreactivity-painekäyttäytymistestin on kehittänyt Neuroreact Oy, joka oli mukana hankkeessa testin osalta.

Testi hyödyntää Trierin sosiaalista stressitestiä (Trier Social Stress Test). Se pohjaa myös Helsingin yliopiston koordinoimaan Do you mind if I read your mind -tutkimukseen ja Neuroreactin toimitusjohtajan Kimmo Feldtin väitöskirjaan Developmental origins of physiological stress reactivity (2010).

Jokainen osanottaja sai testipalautteen kirjallisesti kolmella ulottuvuudella: tilannearvio, fokus ja palautuminen. Jokainen myös keskusteli tuloksista Neuroreact-lisensoidun asiantuntijan kanssa.

Keskustelun tarkoitus oli vahvistaa itsetuntemusta ja määritellä omat kehittymistavoitteet. Huomionarvoista on luottamuksellisuus: raporttia ei toimitettu esimiehelle eikä henkilöstöjohtoon.

Kahden coachin mallilla

Yksilöllisen osuuden jälkeen käynnistyi tiimicoaching. Kolmen tunnin tapaamisia oli viisi. Tapaamisissa oli aina kaksi coachia: siten pystytään vastaamaan erilaisiin tarpeisiin, ylläpidetään ryhmädynamiikkaa ja energisoidaan osallistujat.

Johtoryhmä halusi jakaa omat painekäyttäytymisprofiilinsa, ja tapaamisissa hyödynnettiin ryhmän yhteistä painekäyttäytymisprofiilia. Tämä raportti jaettiin vain osallistujille.

Prosessin tuloksia

Johtoryhmä oli tyytyväinen kehittämishankkeensa tuloksiin.

Palautteessaan osanottajat arvioivat tiimicoachingin vaikuttaneen johtoryhmän omaan ja myös laajemmin työyhteisön toimintaan: coaching tehosti heidän omaa vuorovaikutustaan ja yhteistyötään johtoryhmässä mutta myös jokaisen omassa tiimissä.

Lisäksi he arvioivat coachingin vaikuttaneen työhyvinvointiinsa: itsetuntemus kasvoi ja sitä kautta ymmärrys omasta itsestä ja muista, mikä puolestaan on lisännyt vaikuttamistaitoja.  

Toimittaja
Leena Huovila

Uniikki aivotutkimusta hyödyntävä tiimicoachingprosessi

Telma-lehti 1/2016,
Aivotutkimus vie suoraan asiaan, s. 58-59
Verkossa juttu: Koneen johtoryhmä painekäyttäytymistestissä

Esitykset Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 27.5.2016
Päivi Äijälä Esitys 27.5.2016.pdf (478.4 kt )
Markus Kivikangas Esitys 27.5.2016.pdf (1053.1 kt )

Video
Työstressi hallintaan - Esittelyssä 3D-meditointiympäristö (hanke 114169) ja painekäyttäytymistesti (hankkeet 115204 ja 115213)


Hanketiedot

 • HakijaKone Oyj
 • ToteuttajaCaleidocons Oy / paivi.aijala@caleidocons.com
 • Lisätietoja
 • Tuulia Saario
  050 490 9396
  tuulia.saario@kone.com
 • Toteutusaika
 • 14.4.2015 - 30.11.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.11.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 31.3.2015
  9 475 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 18 950 euroa
 • Tulokset valmistuneet 11.1.2016

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.5. jatkuvan seurannan menetelmien kehittäminen