114301 Kehittämisavustus

Kielikeskus tulevaisuuden työpaikkana: tavoitteet, toimintamallit ja työnteon tilat

Kielikeskus tulevaisuuden työpaikkana: tavoitteet, toimintamallit ja työnteon tilat

23.6.2014

Työelämän muutokset näkyvät kielikeskuksen arjessa erilaisten työtehtävien ristipaineena. Opetustyön rinnalle tulee jatkuvasti uusia ja uudenlaisia kehittämistehtäviä, joille tyypillistä on se, että niiden tavoitteet ovat usein abstrakteja ja edellyttävät luovaa, kokeilevaa ja neuvottelevaa lähestymistapaa.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella, pilotoida ja arvioida kehittämistyön hallintaan yksilö- ja organisaatiotasolla uudentyyppisiä malleja, joiden avulla voidaan vähentää työn kuormittavuutta ja siten lisätä henkilöstön työhyvinvointia.

Uusien toimintamallien teoreettisena ja menetelmällisenä lähtökohtana on verkostomainen työskentely (Oivallus 2011). Staattisten ja tiukkaan määriteltyjen tiimien sijaan työskentely rakentuu henkilöstön erilaisten asiantuntijuusprofiilien varaan, jolloin keskeistä on tunnistaa, millaista erityisasiantuntemusta kullakin työyhteisön jäsenellä on ja muodostaa erilaisia kokoonpanoja tehtävän työn tavoitteesta ja vaiheesta riippuen.

Ulkopuolisena asiantuntijana hankkeessa toimii VTM Kirsi Juva Como Helsinki -työparitoimistosta. Hän on toiminut Oivallus-hankkeen (www.ek.fi/oivallus) projektipäällikkönä sekä ollut mukana monissa työelämän kehittämishankkeissa. Oivallus-hankkeen tuloksia soveltaen tässä hankkeessa rakennetaan yhteistä ymmärrystä työn muutoksesta sekä kehitetään uudenlaisia toimintamalleja koulutusorganisaatioiden käyttöön.

Hankkeen tulokset julkaistaan vuoden 2015 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö
Juha Jalkanen

Kun malli puuttuu, kysytään luovuutta

2.9.2015

Kielikeskuksissa opetustyön rinnalle tulee jatkuvasti uusia kehittämistehtäviä. Niinpä Jyväskylän yliopiston kielikeskus päätti määritellä työnsä tavoitteita ja toimintatapoja uudelleen. Kun kaikkeen ei ole valmista mallia, vaaditaan luovuutta. Sitä kielikeskus haki kehittäjältä, joksi valikoitui valtiotieteen maisteri Kirsi Juva Como Helsinki -työparitoimistosta.

Kielikeskuksen väki suhtautui koko hankeajan kunnianhimoisesti työnsä ja työpaikkansa kehittämiseen. Kielikeskuksen johto omalla sitoutumisellaan sitoutti muita. Como koki toimineensa kielikeskuksen kanssa, ei niinkään kielikeskukselle. Tämä on tulosten jalkautumiselle tärkeää ja kehittämishankkeissa melko harvinaista.

Como kokosi hankkeen vaiheet, menetelmät ja tulokset reseptikirjaksi. Kielikeskus aikoo käyttää ja kehittää reseptikirjaan koottuja oppeja.

Työsuojelurahaston tukema hanke onnistui. Kielikeskus arvostaa työtapojensa kehittämistä ja tuntee saaneensa tähän Como Helsingiltä työvälineitä. Työtapoja aiotaan tarkastella myös jatkossa.

Pulmina kiire ja näkyvyys
 
Hanke koostui kolmesta työpajasta, kahdesta kokeilujaksosta sekä pienryhmien ja Comon sessioista. Aluksi elokuun 2014 tulevaisuuspajassa selvisi, että kielikeskus voi varsin hyvin kehittyä tulevaisuuden työpaikaksi.
 
Pulmaksi nousi kuitenkin se, miten kehittää työtapoja ja työpaikkaa siten, ettei kiire lisäänny. Lääkkeeksi kielikeskus kokeili kokouksissaan monipuolisesti Comon ohjeistamia työn ja kiireen hallinnan välineitä. Näin kokoukset saatiin sujuvammiksi.
 
Toinen iso kysymys on viestinnän kehittäminen: Miten kielikeskus osaa viestiä sitä, että maailman muutokset muuttavat myös kielikeskusta?  

Aineettomuuden noustessa vaaditaan lisää konkretisointeja eli näkyväksi tekemistä. Samaan suuntaan kehitystä vie jatkuvasti kasvava tiedonmäärä. Kielikeskuksessa luotiin kokeiluja, joissa vanhaa sanoitettiin uudestaan ja olemassa olevaa konkretisoitiin ja visualisoitiin. Syntyi myös täysin uusia tapoja kertoa kielikeskuksesta.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Kielikeskus tulevaisuuden työpaikkana: tavoitteet, toimintamallit ja työnteon tilat

Loppuraportti:
114301-loppuraportti-Loppuraportti_TSR.pdf (78.6 kt )

Hanketiedot

 • HakijaJyväskylän yliopiston kielikeskus
 • ToteuttajaCOMO Helsinki
 • Lisätietoja
 • Juha Jalkanen
  juha.jalkanen@jyu.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2014 - 28.2.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.5.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 17.6.2014
  7 182 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 14 364 euroa
 • Tulokset valmistuneet 17.6.2015

Aiheluokitus