114385 Viestintätuote tai -menetelmä

Älypuhelinsovellus, jolla saat enemmän irti lomastasi

Älypuhelinsovellus, jolla saat enemmän irti lomastasi

5.1.2015

Vaikka miljoonat työntekijät eri puolilla maailmaa käyttävät merkittävästi aikaansa ja rahojaan lomailuun, lomien positiiviset vaikutukset ovat yleensä joko lyhytaikaisia tai niitä ei ilmene lainkaan. Syitä lomien positiivisten vaikutusten puuttumiseen ja nopeaan häviämiseen ovat esimerkiksi erilaiset kielteiset sattumukset ja riittämätön psykologinen irrottautuminen työstä loman aikana ja suuri työmäärä työhön palaamisen jälkeen.

Tutkimukset ovat osoittaneet useita keinoja ehkäistä stressiä sekä voimistaa ja pitkittää palautumisen positiivisia vaikutuksia. Niiden avulla työntekijöiden hyvinvointia voidaan parantaa ja säilyttää pitkäaikainen työkyky.

Monitieteinen, kansainvälinen tutkijaryhmä ja IT-asiantuntijat kehittävät konseptin älypuhelinsovellukseksi tai web-palveluksi, joka kääntää tutkimusten tulokset helposti sulatettaviksi vihjeiksi ja tehtäviksi, joiden avulla voidaan lisätä lomalla tapahtuvan palautumisen positiivisia vaikutuksia ja pitkittää niitä työhön palaamisen jälkeen. Lisäksi tarkoitus on kerätä sovellusta käyttäen empiiristä aineistoa lomailun pitkäaikaisista vaikutuksista.

Tämä älypuhelinsovellus voi palvella HR-menetelmänä, joka auttaa säilyttämään ja parantamaan suomalaisten työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia ja työssä suoriutumista. Yhdessä uuden aineiston keruun kanssa sovellus on yhteiskuntatieteissä myös ainutlaatuinen, kustannustehokas ja innovatiivinen työkalu.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jessica de Bloom

Lomatressi voi vähentyä älypuhelinsovelluksen avulla

7.6.2016

Älypuhelinsovelluksen prototyyppi saattaa parantaa työstressistä palautumista ennen lomaa, sen aikana ja sen jälkeen. Prototyyppi tarjoaa muun muassa tehtäviä, joiden avulla käyttäjä voi vähentää stressiä lomalla.

Lomatutkija Jessica de Bloomin kehittämän älypuhelinsovelluksen tarkoituksena on estää lomaa edeltävä takarajoja ja valmisteluja koskeva stressi sekä innostaa ihmisiä odottamaan lomaansa.

Prototyyppi sisältää mahdollisuuksia tarkkailla omaa terveyden ja hyvinvoinnin tasoa, mahdollisuuksia tallentaa lomakuvia ja omia muistiinpanoja, stressistä ja palautumisesta tarjoavia tietovisoja ja ajastettuja, päivittäisiä Haasteita. Haasteet ovat prototyypin tärkein osa-alue.

Jokainen haaste on sovitettu vastaamaan käyttäjän yksilöllisiä lomapäiviä. Käyttäjiä pyydetään tekemään tehtäviä, jotka yhdistävät useita käyttäytymisen muokkaamisen ja stressinhallinnan tekniikoita kuten väline-ehdollistumista, meditointia, mielikuvia, kognitiivista uudelleenarviointia, päämäärän asettamista ja rentoutusharjoituksia.

Joka päivä on kuin lomapäivä

Useimmat tehtävistä pohjaavat positiivisiin, toimintaan perustuviin interventioihin. Teoreettisesti sovellus perustuu DRAMMA-malliin, jonka mukaan terveyttä ja hyvinvointia tukevat osa-alueet vapaa-ajan aktiviteeteissa ovat irrottautuminen, rentoutus, autonomia, taidon hallinta, merkitykset ja liittyminen.

Yleisesti ajanjakso ennen lomaa, sen aikana ja sen jälkeen toimii lähtökohtana luoda uusia, terveyttä edistäviä tapoja sekä oppia jokapäiväiseen elämään siirrettävissä olevia taitoja.

Tällöin vodaan ajatella, että joka päivä voi olla kuin lomapäivä. Yhdenmukaisesti tämän ajatuksen kanssa prototyypin nimi on Holidaily.

Loman vaikutus hiipuu nopeasti

Voimakkaalle työstressille altistuvat tietotyöntekijät kärsivät heikosta terveydestä ja hyvinvoinnista, mikä voi häiritä heidän työsuoriutumistaan, lisätä sairauspoissaoloja ja nopeuttaa eläköitymistä. Työntekijöiden hyvinvoinnin ja terveyden heikkenemistä ehkäisevä onnistunut palautuminen on siten ratkaisevaa.

Psyykkisten ja fyysisten resurssien täydentämistä voi tapahtua taukojen, iltojen, viikonloppujen ja lomien aikana. Palautuminen on välttämätöntä, jotta työntekijät voivat pysyä energisinä, keskittyneinä ja terveinä myös kohdatessaan suuria vaatimuksia ja stressiä työssään. 

Lomat tarjoavat ensisijaisen mahdollisuuden palautua työkuormituksesta täysin, sillä ne ovat pisin yhtäjaksoinen vapaa-ajan jakso. Tutkimuksissa on kuitenkin osoitettu, että lomilla ei välttämättä joko juuri ole positiivisia vaikutuksia, tai ne hiipuvat pian työhön palaamisen jälkeen.

Lopullinen prototyyppi on nähtävillä internetissä suomeksi ( http://www.holidaily.fi/ ) ja englanniksi ( http://www.holidaily.fi/english/).

Tieteellisissä tutkimuksissa on osoitettu useita reittejä stressin ehkäisemiseen sekä palautumisen hyödyllisten vaikutusten tehostamiseen ja pidentämiseen. Nämä hyödylliset vaikutukset parantavat työntekijöiden hyvinvointia ja auttavat heitä pysymään pidempään työkykyisinä.

Tutkimuksen yksi päämäärä oli soveltaa aiheeseen liittyvää tieteellistä tietoa helposti sisäistettäviksi, älypuhelinsovelluksen kautta jaetuiksi neuvoiksi ja tehtäviksi, jotta pitemmän palautumisjakson jälkeiset hyödyt voisivat lisääntyä töihin palattua.

Sovellusta voidaan myös käyttää uuden empiirisen datan keräämiseen lomien pitkäaikaisista vaikutuksista itseraportoituun hyvinvointiin.
 

Toimittaja
Terhi Friman

Älypuhelinsovellus, jolla saat enemmän irti lomastasi

Loppuraportti englanniksi
Dr. Jessica de Bloom & Prof. Ulla Kinnunen. Final report for smartphone application "Recovery Coach". University of Tampere. 2016. s. 59.
114385-loppuraportti-Final report, 24.05.16.pdf (4284.4 kt )

Lopullinen prototyyppi on nähtävillä internetissä
suomeksi http://www.holidaily.fi/ ja
englanniksi http://www.holidaily.fi/english/.

Hanketiedot

 • HakijaTampereen yliopisto
 • ToteuttajaTampereen yliopisto
 • Lisätietoja
 • Jessica de Bloom
  jessica.de.bloom@uta.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2015 - 31.12.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.5.2016
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 10.11.2014
  10 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 15 950 euroa
 • Tulokset valmistuneet 7.6.2016

Aiheluokitus