115395 Tutkimus

Kivunhallintaryhmät työterveyshuollossa - Satunnaistetun kontrolloidun interventiotutkimuksen pilotti

Kivunhallintaryhmät työterveyshuollossa - Satunnaistetun kontrolloidun interventiotutkimuksen pilotti

2015-12-04 00:00:00.0

Kipu on merkittävä työkyvyttömyyttä aiheuttava oire, johon usein liittyy unettomuutta ja mielialan laskua. Eläketurvakeskuksen mukaan työkyvyttömyyseläkettä hakeneiden joukossa joka kolmannella on sekä tule-sairaus että mielenterveysdiagnoosi. Kivun kokonaisvaltainen hoito ei ole vielä jalkautunut työterveyshuoltoon.

Kyseessä on randomoitu kontrolloitu tutkimus, joka toteutetaan Helsingin kaupungin Työterveyskeskuksessa. Tarkoitus on selvittää kivunhallintaryhmien vaikuttavuutta kipuoireisiin, kivun liitännäisoireisiin sekä koettuun työkykyyn ja sairauspoissaoloihin. Intervention tavoitteena on psykologisten kivun hallintakeinojen lisääminen ja asiakkaan subjektiivisen toimijuuden vahvistaminen, välineinä CBT sekä rentoutus- ja tietoisuustaidot.

Tutkimukseen rekrytoidaan 18-65-vuotiaita potilaita, joilla on jokin vähintään 3 kk kestänyt kiputila ja seulontakyselyssä havaittu kohonnut työkyvyttömyysriski. Lääkäri, työterveyshoitaja tai työfysioterapeutti informoi kriteerit täyttävää potilastaan tutkimuksesta ja tiedustelee halukkuutta osallistua siihen. Suostumuksen antaneet henkilöt satunnaistetaan joko seuraavaan alkavaan kivunhallintaryhmään tai tavanomaiseen hoitoon odottamaan 3-4 kk päästä alkavaa uutta kivunhallintaryhmää. Tutkimukseen osallistuneita seurataan yhteensä 12 kuukauden ajan kyselyin ja sairauspoissaolorekisterin avulla.

Tutkimus päättyy vuoden 2017 lopussa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Marjatta Reilimo

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Kivunhallintaryhmät työterveyshuollossa - Satunnaistetun kontrolloidun interventiotutkimuksen pilotti

Työsuojelurahaston Tiedon silta 2016, s. 20-21
Juttu: Kivunhoidolle uusi suunta

Hanketiedot

 • HakijaHelsingin kaupunki Työterveys
 • ToteuttajaHelsingin kaupunki Työterveys
 • Lisätietoja
 • Marjatta Reilimo
  0505398301
  marjatta.reilimo@fimnet.fi
 • Toteutusaika
 • 2016-01-04 00:00:00.0 - 2017-08-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-03-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2015-10-06 00:00:00.0
  58900.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 72160.0 euroa

Aiheluokitus

 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.1. työterveyteen vaikuttavat tekijät
  -4.2. toimintamallien kehittäminen
  -4.3. arviointimallien kehittäminen
  -4.4. työkykyä ylläpitävä toiminta